Formand Marianne Gilbert Nielsen aflægger beretning og fremlægger forslag til fremtidigt arbejde.