Faglig sekretær Carin Weibull aflægger beretning fra hovedbestyrelsen.