Næstformand Helle Ebsen fremlægger forslag til udtalelse om OK21.