Generalforsamling 2020 (Aarhus)


Der var generalforsamling i BUPL Århus mandag den 16. november. Det foregik online med 150 deltagende medlemmer. Her er den ny bestyrelse, kongresdelegationen og udtalelsen om OK21.


Opdateret d. 26. november 2020

Generalforsamling 2020 

Tak for en god aften på skærmen!

Den 16. november var der generalforsamling i BUPL Århus.
Pga. Corona blev generalforsamlingen afholdt online fra et mødelokale i BUPL-huset, indrettet til studie. Der var ganske få til stede. Den daglige ledelse, dirigenterne, referenterne, nogle få ansatte og teknikerne, der til sammen sørgede for at få afviklet aftenen. Det nye set-up fungerede fint og aftenen forløb efter planen.
Teknikerne talte ned til start, og kl. 18.30 gik udsendelsen i luften. Ude i stuerne var 150 med fra starten. Kun ganske få benyttede sig af at ringe til teknikerne for at få hjælp til at se med.
Formand Marianne Gilbert Nielsen fremlagde bestyrelsens beretning og forslag til fremtidigt arbejde. Næstformand Helle Ebsen fremlagde en intern udtalelse om OK21, og faglig sekretær Carin Weibull fremlagde beretning fra Hovedbestyrelsen. Da også kasserer Lars Møller havde været på talerstolen med både regnskab og budget, kunne forsamlingen være med til at vælge til posterne i BUPL Århus.
Der blev ikke kampvalg til posterne, men bestyrelsen fik 5 nye medlemmer og 3 nye suppleanter. Se navnene på de, der nu repræsenterer medlemmerne i bestyrelsen herunder.
Læs eller genlæs bestyrelsens beretning og forslag til fremtidigt arbejde her (pdf, 10sider).

Generalforsamlingen blev sendt live fra BUPL-huset

Efter generalforsamlingen i 2020, består BUPL Århus´ bestyrelse af:

Formand Marianne Gilbert Nielsen
Næstformand Helle Ebsen
Faglig sekretær og kasserer Lars Møller
Hovedbestyrelsesmedlem Carin Weibull
Hovedbestyrelsesmedlem Line Møller
Faglig sekretær Dorte Kyed Søndergaard
Jan Olesen
Rikke Bech Schmidt
Karsten Hedegaard Horn
Anette Højmark
Birthe Hedegaard Jensen
Rie Deibjerg Kristensen
Beinta Abrahamsen
Signe Jespersen
Helle Trasborg
Helle Holmgaard Petersen
Lars Tønner Frandsen
Simon Høgholm Westesen
Sigurd Guldbrandsen
Ulf Groth Berntsen, lederforenings bestyrelses repræsentant

Suppleanter
1. Sif Huusom Mogensen
2. Mie Bech Brun Nielsen
3. Anders Thode Illum Rasmussen

Kritiske revisorer
Ulla Nygaard (valgt 2020)
Preben Overgaard Jensen (valgt 2020)
Suppleant Poul Petersen (valgt 2019).

Kongresdelegation 2020 (pdf, 1 side)

Intern udtalelse: OK21 – Vi SKAL have mere i løn (pdf, 1 side)