Genåbningen efter corona – en ny hverdag


Først blev børn og pædagoger sendt hjem i social isolation for at mindske risikoen for Corona-smitte. Og da landet åbnede op igen, var dagtilbud, SFO/klub og skoleklasser op til og med 5. klasse dem, der først mødte ind. Læs her, hvordan en pædagog oplevede genåbningen i sin juniorklub.


Udgivet d. 3. september 2020

Bettina Lohman Skytte

pædagog, juniorklub

Norddjurs

 

 

 

 

Klubben har stadig en berettigelse, viser corona-krisen

Under lockdown oprettede vi en online-juniorklub. Det åbnede mine øjne for de fysiske rammers betydning. At se børnenes savn til hinanden og deres klub, da de vendte tilbage, viste mig, at vi som klubpædagoger har noget at tilbyde børnene.

Jeg er blevet bevidst om, er, at vores tilbud om mere udeliv, betyder meget for børnene. Vi kan faktisk godt trække dem udenfor.

 

Vi skal være skarpe på, hvad klubben kan tilbyde

Førhen har vi haft meget fokus på at få så mange indmeldelser fra de nye små klubbørn. Men corona-krisen har vist os, at vi fremover også skal holde fast i de ældre klubbørn. For de har som sagt brug for klubtilbuddet. Så den mærkelige tid har tvunget os til at blive skarpe på, hvad det er, vi kan tilbyde børnene udenfor hjemmet hver især. – Det være sig de store børn, udsatte børn og drenge- og pigegrupperne.

 

Søren Brostrøm rimer ikke på medbestemmelse

Anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne om at holde afstand og god håndhygiejne har vist mig, hvor meget, det har sat sine begrænsninger på vores juniorklub, der normalt arbejder med medbestemmelse.

 

Coronakrisen kan føre til mere tid med børnene

Noget af det, som jeg håber, vi vil bygge videre på efter corona-krisen, er de onlinemøder, som vi afholder, hvor indholdet alene handler om at give hinanden en status og diverse informationer, altså ikke drøftelser. I en stor kommune som Norddjurs kan vi spare tid der, som vi i stedet kan bruge sammen med børnene.

 

 

 

Anne Grethe Rosenberg

formand, BUPL Østjylland

 

 

 

Pædagoger og ledere var coronaens frontpersonale

Velfærdssamfundet stod sin prøve og blev udfordret under forårets corona-krise. De pædagogiske arbejdspladser blev lukket ned og kun enkelte holdt åbent som nødberedskab og aftentilbud til særlige grupper.

 

For mange ledere og pædagoger ændrede deres vilkår og opgaver sig drastisk. Det krævede særlige aftaler med de østjyske kommuner, inden samfundet langsomt lukkede op igen.

 

Pædagogerne og deres ledere var også frontpersonale ved genåbningen. For at få et indblik i deres arbejdssituation sendte BUPL flere undersøgelser ud blandt alle sine medlemmer.

 

BUPL: Fremryk minimumsnormeringerne nu!

Af ledernes og pædagogernes svar kan man læse, at en forsvarlig sikkerhed og pædagogikken er gået hånd i hånd og kreativiteten har været stor for at få en tryg hverdag for børnene op at stå igen. Den nødvendige normering har givet faget gode vilkår og samarbejdet i hhv. TRIO og med kommunerne har skabt nye positive vinkler.

 

Corona-krisen har været et wake-up call på mange parametre: normering, organisering af hverdagen og pædagogisk udvikling.

 

Medlemmernes erfaringer fra hele corona-krisen bliver nu brugt politisk til blandt andet at presse på for at fremrykke udmøntningen af minimumsnormeringerne i dagtilbuddene, så de ikke først som planlagt sker i 2025. Den høje rengøringsstandard og de færre børn i dagtilbud, skoler og fritidstilbud har under corona-krisen også betydet, at færre børn og personale har været syge. BUPL presser derfor på for, at kommunerne fortsætter med de høje rengøringskrav, uden at ressourcerne går fra børnene. Denne politiske påvirkning sker både ministerielt og kommunalt plan.

Q&A om corona