Genåbning: En stor og kompleks opgave er i gang


“Lige nu knokler alle for at kunne genåbne vores daginstitutioner, fritidstilbud og skoler. For nogle institutioner er det svært at få rammerne til at gå op med retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen,” skriver Henriette Brockdorff, fomand BUPL Hovedstaden.


Opdateret d. 14. april 2020

Kære pædagoger og ledere i hovedstaden

Lige nu knokler alle for at kunne genåbne vores daginstitutioner, fritidstilbud og skoler. Det er en bunden opgave, som er politisk besluttet. Som det ser ud nu, så har Tårnby Kommune planlagt at åbne institutioner og skoler den 15. april. I Dragør Kommune foregår genåbningen den 17. april. Frederiksberg Kommune har åbningsdag d. 20. april. Og i København kan institutionerne i samråd med områdechefen planlægge genåbningsdagen frem til den 20. april.

For nogle institutioner er det svært at få rammerne til at gå op med retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen. Kravene til flere kvadratmeter pr. barn betyder, at nogle institutioner kun kan åbne institutionen for en del af børnene for at overholde Sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Det giver, forståeligt nok, en del udfordringer for planlægningsarbejdet. Derudover er det umuligt at foretage en fuld genåbning med de nye retningslinjer og de personaleressourcer, der er i dag. Vi er i dialog med de fire kommuner i BUPL Hovedstadens område. For os er det afgørende, at åbningen sker sundhedsmæssigt og pædagogisk forsvarligt, og det vil vi holde øje med og holde kommunerne op på – også selvom vi står i en særlig situation.

Vi står over for en historisk genåbning af vores velfærdssamfund. Når det er svært, som det er nu, må vi stå sammen, hjælpe hinanden og passe på hinanden. Vi ved, at mange er bekymret.

Der vil være nye spørgsmål, som I og vi støder på, og vi vil forsøge at afklare dem så hurtigt som muligt. Tak for en imponerende indsats og kritisk stillingtagen til den opgave, vi står overfor.

Husk også, at I altid er velkomne til at kontakte os, hvis I har brug for at orientere os om forhold eller vende udfordringer med os.

Mange hilsner

Henriette Brockdorff

Formand BUPL Hovedsataden