Fuld skrue på fuld tid


Når Anthon og Ida siger godmorgen til deres pædagog i børnehaven eller i vuggestuen, er det ikke sikkert, de kan også kan sige farvel til pædagogen, når de går hjem. En pædagog i en 37-timers stilling er nemlig ikke dem, der er flest af. Men i Børnehuset Solgården i Odense er der hele syv pædagoger ansat på 37 timer.


Opdateret d. 26. april 2021

Fire af dem er i børnehusets vuggestueenhed med 24 børn. Og det giver en bedre sammenhæng i dagligdagen, at det faguddannet personale er på fuld tid, mener pædagog og tillidsrepræsentant Sofie Ernst.

– Man er ikke alene pædagog om eftermiddagen, og det giver en mere dynamisk hverdag, at vi er flere om at løfte opgaverne, siger Sofie, der mener, man bedre kan strukturere dagene, når alle har flere timer at gøre med.

I Børnehuset Solgården handler det ikke bare om at få dækket hænderne, men om at have flere kendte og faste hænder omkring børnene. Ligeledes handler det om, at flere pædagogtimer højner fagligheden. Det betaler sig hele vejen rundt, siger Sofie Ernst.

-Det er til gavn for forældrene, at vi er på fuld tid, fordi vi har et større tidsrum, vi kan tilbyde samtaler i. Derudover giver det også en større kontinuerlighed og en bedre sammenhæng for forældre og børn, da pædagogerne tit er der både formiddag og eftermiddag. For det betyder, vi kan følge børnene til dørs efter en dag i institution. Det betyder noget for forældrene, at pædagogen, de afleverer deres barn til om morgenen også er den, de kan hente ved, siger Sofie Ernst.

Bedre arbejdsmiljø
Vuggestuens personale på fast og fuld tid gør, at der er en højere faglighed. Det gør udfordringerne mindre i forhold til at skulle arbejde med blandt andet positionering af Lene Iversholt.

– Det giver noget mere, når vi som et samlet fagudlært personale kan guide og udvikle børnene og fylde en masse fagligt i børnenes hverdag. Det er mere sårbart og svært at nå det hele, når man lapper ind over for at få dækket timerne i løbet af en dag, siger hun.

Sofie mener, at det er nemmere at skabe tid til faglig refleksion i de huse, hvor der er fast faguddannet personale på fuld tid. Det giver et bedre flow, og det betyder også, at de er sammen om at løfte opgaverne og få løst tingene kontinuerligt i stedet for at lade ting hobe sig op.

-Vi faste ved, hvad der skal løses, og det giver også en god fleksibilitet, at en kan gå fra og løse nogle andre vigtige opgaver, der normalt ikke er tid til i en institution. Det kan være SMTTER, forældresamtaler, forberedelse, forberedelse af sprogklar, evaluering på processer og dokumentation, fortæller Sofie Ernst

Og det er lige netop den bedre sammenhæng, der giver et styrket samarbejde. At løfte i flok giver et langt bedre arbejdsmiljø, fordi de som personale er bedre rustet til de uforudsigelige ting, der er et vilkår i daginstitutionerne.

– Pædagoger arbejder med at børnene bliver den bedste udgave af sig selv. Jo flere faguddannede pædagoger, vi er til at løfte den opgave, jo bedre vilkår har børnene, siger Sofie Ernst.

Altid mulighed for 37 timer
At der er mange fuldtidspædagoger i Børnehuset Solgården er usædvanligt. 57 procent af pædagogerne i dag arbejder på deltid. Det viser tal fra pædagogernes fagforening, BUPL. Deltidsstillinger er tidligere blevet kritiseret for at medvirke til manglen på hænder i daginstitutionerne. Enhedslisten meldte tidligere på året ud, at mange pædagoger ufrivilligt arbejder på deltid og skal have muligheden for at arbejde fuld tid.

Sofie Ernst har dog oplevelsen af, at muligheden er der, hvis man som pædagog ønsker at gå op på fuld tid.

– Man skal sige, at man ønsker det, og når ressourcerne kommer, får man det som oftest også, siger hun.

Hun startede selv på 32 timer og blev imødekommet, da hun bad om få 37 timer.

– Jeg kan kun snakke ud fra mit område, og vi kommer op i tid, når ressourcerne er der. Hvis man ønsker at få 37 timer, så får man det som udgangspunkt også, men jeg tror mange er bange for at miste tid og fleksibilitet i hverdagene, når man går fra deltid til fuldtid. Men jeg kan også komme til tandlæge en onsdag, fordi de 37 timer er jo i gennemsnit, så nogle uger arbejder jeg mere, og i andre uger arbejder jeg mindre, fortæller Sofie, der også påpeger, at 37 timer også giver mere i løn og på længere sigt en højere pension.