Fritidstilbud med høj kvalitet er afgørende for børn og unges trivsel


Altinget 2. marts 2020, af Elisa Rimpler, formand for BUPL


Udgivet d. 6. marts 2020

Besparelser og højere forældrebetaling på SFO og klubber, betyder færre pædagogiske tilbud til børn og unge. Det går især ud over sårbare børn. Hvis vi skal gøre noget ved den stigende med mistrivsel blandt børn og unge, er SFO’er, fritidshjem og klubber det helt rigtige sted at investere.

Kan du huske, da du sammen med vennerne fra ungdomsklubben optrådte på scenen som ægte popstars, da du i fritidsordningen prøvede kræfter med malerkunst, eller dengang pædagogen i din SFO hjalp dig med at knække den svære brøk til lektiehjælp?

SFO’er, fritidshjem og klubber over hele Danmark er det seneste år blevet udsat for besparelser for knap en milliard kroner. Oveni er prisen for tilbuddene skruet i vejret mange steder, hvilket medfører, at forældre tvinges til at fravælge dem.

Det er den helt forkerte vej at gå i en tid, hvor flere og flere børn og unge er pressede, hvor ensomhed og mistrivsel blandt børn og unge vokser drastisk, og hvor antallet af børn med angst, depression og stress stiger.

Børn og unge har mere end nogensinde før brug for de præstationsfrie rum med børneperspektiv, leg, kreativitet og fællesskab, som fritidsinstitutionerne understøtter.

Alle børn har brug for et frirum med nærværende pædagoger, der kan styrke venskaberne og opbygge fællesskaber og selvværd, der i sidste ende har stor betydning for, at de udvikler sig til robuste og livsduelige personer.

Stærke fritidstilbud modvirker netop ensomhed, styrker børne- og ungefællesskaberne på tværs af alderstrin og udvikler børn og unges personlige, sociale og praktiske kompetencer samt forebygger kriminalitet og misbrug.

Desværre er den nuværende generation af børn og unge i stor risiko for at gå glip af både oplevelser og de pædagogfaglige børnevitaminer og fællesskaber, som vi andre har fået. Fritidsområdet betragtes ganske enkelt ikke som et ”nødvendigt” tilbud i kommunerne. Det er igen og igen SFO’er, fritidshjem og klubber, der må holde for, når kommunerne skal have budgetterne til at gå op.

Det er en stor fejl. For når der spares på det pædagogiske personale falder kvaliteten. Op mod hver anden pædagog på fritidsområdet oplever, at de ikke har tid til at tage sig af konflikter eller sociale problemer hos børnene på grund personalemangel, viser en BUPL-undersøgelse blandt flere end 5.000 pædagoger. Pædagogerne står ofte alene med grupper på 30 børn.

Andelen af børn i fritidstilbud er faldet. Og besparelserne og den stigende forældrebetaling rammer de mest udsatte børn hårdest. Det betyder nemlig, at især de ressourcesvage forældre tvinges til at vælge SFO’en fra. Otte ud af ti pædagoger har kendskab til sårbare børn og børn i udsatte positioner, der ikke går i fritidstilbud, men som ville have gavn af det.

Hvis Danmark skal være verdens bedste land at være barn i, og hvis vi skal knække kurven med voksende mistrivsel, er det nødvendigt at fritidsområdet bliver taget alvorligt i den ambitiøse børneplan, som regeringen har varslet.

BUPL har for nylig fremlagt vores eget udspil til en ny børneplan, der dækker børn og unge fra 0-18 år. Her foreslår, vi en national handleplan for fritidsinstitutionerne. Kernen i udspillet er, at alle børn får ret til fritidsinstitutioner af høj kvalitet, hvor børneperspektivet er i centrum.

Det indebærer et stop for flere besparelser på SFO’er, en genopretning af normeringerne, samt sociale normeringer i fritidsinstitutionerne, som skal komme de børn til gode, der har størst behov. På sigt bør fritidsinstitutioner ligesom folkeskoler blive et gratis tilbud til alle børn.

På samme måde skal alle kommuner have et klubtilbud. Desværre ser vi, at nogle kommuner disse år nedlægger klubtilbuddene, fremfor at investere i dem. Det presser unge ud på gadehjørner eller hjem foran skærmen. Klubber arbejder kriminalitetsforebyggende og et vigtigt sparringsrum for unge, der er i tvivl om ungdomsuddannelse.

Fritidspædagogerne skal også have en forebyggende og opsøgende rolle. De kender børnene fra skolen, og ved hvem der har brug for at stå stærkere i børnefællesskaberne og komme med i SFO eller klubben.

Lovbundne minimumsnormeringer er en milepæl i forhold til at styrke trivslen og udviklingen hos de mindste børn. Men vi skal sørge for, at det gode børneliv ikke stopper i børnehaven. Stærke fritidsinstitutioner er ikke overflødig luksus. Hvis Danmark skal være verdens bedste land at være barn i, er det en bydende nødvendighed.