Fritidspædagogikken skal være en del af regeringens børneplan


Klokken har ringet ind til et nyt skoleår. Det er også første skoleår for den nye Socialdemokratiske regering. En regering, der har lovet, at den vil gøre Danmark til verdens bedste land at være barn i – og sætte en stopper for den stigende mistrivsel blandt børn og unge. En ambition vi som pædagoger deler – og arbejder hårdt for hver dag, men langt fra har betingelserne for virkelig at lykkes med.


Opdateret d. 11. oktober 2021

Af: Elisa Rimpler, Formand

En stor del af børn og unges liv leves i skolen, fritidshjem, SFO’er og klubber. Og vi er stadig omkring 15.000 pædagoger sammen med børnene – til at støtte op om deres trivsel, udvikling og læring.

Men ressourcerne er knappe. Og vores nyeste vilkårsundersøgelse viser, at det er mere end svært at løfte alle de opgaver, hverdagen – og det gode børne- og ungeliv – kalder på.

Vi mangler tid til forberedelse og rum til at få pædagogikken i spil i skolen. Til at sikre legen, de stærke inkluderende børnefællesskaber og den sammenhæng mellem skole og fritid, der skaber mening for børnene. I fritidsinstitutionerne er normeringerne så dårlige, at vi alt for mange steder brandslukker, frem for at bedrive god forebyggende fritids-og ungdomspædagogik, hvor dagens og aftenens aktiviteter er båret af nærværende pædagoger. Tiden er simpelthen for knap.

Det gode børneliv tæller

De lange skoledage har aldrig været en blomst, der har groet i vores baghave. Børnene skulle beholde de gode SFO’er og klubber, vi vidste var så afgørende for det gode børneliv.

Men hverken vi, lærerne, forældrene eller kritiske eksperter kunne imidlertid rokke ved det massive politiske flertal. Og når slaget er tabt, nytter det ikke, at man bare stiller sig i hjørnet med armene over kors. Derfor kastede vi os konstruktivt ind i kampen for at bevare fritidspædagogikken, ungdomspædagogikken og arbejdspladserne.

Vi kom i mål med, at pædagogerne blev en ligeværdig del af folkeskoleloven, hvilket har haft afgørende betydning for, at vi i dag er en anerkendt forhandlingspart for den enhver tid siddende undervisningsminister. Og vi har ligeledes formået at fastholde stort set alle stillinger.

Men vigtigst af alt er, at vi aldrig har opgivet kampen for at bevare børnenes perspektiv. Oftest med meget få allierede. Vi har stået op for retten til at lege og være barn i et skolesystem, hvor præstation fik mere og mere magt. Vi har gentaget og gentaget, at det ALDRIG alene må handle om at præstere og blive til noget, men først og fremmest at være og blive til nogen.

Og når ALLE andre omkring folkeskolen var optaget af struktur og timetælling, så hørte jeg pædagoger spørge igen og igen: Hvornår kan vi tale, om det vi skal med børnene? Lige netop dét har været vores perspektiv og fokus siden. At skabe det gode liv for børn og unge.

Udsultningen af fritiden

Jeg har selv hørt en repræsentant fra Kommunernes Landsforening (KL) sige, at kommunernes politik helt bevidst var at nedprioritere fritidsområdet – som han betegnede som et “kan-område” – når økonomien blev for stram. Så selv om vi har kæmpet som gale, har mange kommuner betragtet SFO’er og fritidsklubber som en “luksusforanstaltning”, der skulle holde for, når der var lavvande i kommunekassen – og lokalpolitikerne skulle prioritere mellem det og fx et ekstra bad til de ældre.

Siden skolereformen trådte i kraft, har kommunerne reduceret budgetterne på fritidsområdet med knap 900 millioner kroner. Og alene i år er der skåret 300 millioner kroner, hvilket betyder endnu dårligere normeringer og stigende forældrebetaling.

Den fuldstændig forfejlede politiske strategi har store konsekvenser for børn og unge, hvis forældre i stigende grad vælger de udsultede (og dyre) fritidsinstitutioner fra – så børnene overlades alene foran PC’en, eller samles i indkøbscentre og på gaden uden de vigtige pædagoger og klubfolk, der kan hjælpe til og understøtte de sunde fællesskaber.

Den vedholdende stemme

Det er og har altid været en højt prioriteret opgave i BUPL at skabe gehør for pædagogers arbejde med de større børn og unge.

Vi er stædigt blevet ved med at rende politikerne på dørene og argumentere for pædagogernes perspektiv i skolen – og for fritidsinstitutionernes værdi. Men med en offentlig dagsorden, der handler om undervisning og karakterer, har alt for få haft forståelse for, at det gode børneliv forudsætter fokus på hele barnets liv og at sikre dem trygge “øvebaner”.

Du kender det. Det handler om noget så basalt som kammeratskab, børnekultur, demokratisk dannelse, og den pædagog, der lytter, når det hele bliver for svært. Ting, der desværre ikke længere er en selvfølge, men som giver mening for børn og unge i deres hverdag. Og som kan gøre hele forskellen.

Med afsæt i velbesøgte medlemsværksteder, har vi derfor det seneste år udarbejdet et fritidsudspil, et ungeudspil samt arrangeret en høring på Christiansborg – ligesom vi lokalt tager kampen op ved hver eneste årlige budgetlægning i kommunerne.

Vi har forslagene til, hvordan vi udvikler understøttende undervisning og de gode fritidstilbud. Og nu er flere politikere og partier endelig ved at indse, hvad de er på vej til at smide ud med badevandet. At arbejdet med børn og unges trivsel er afgørende – og ligeså vigtigt at prioritere som faglige færdigheder. Men som altid er der langt fra politisk forståelse til politisk handling.

Vær aktiv i kampen for #GodtBørneliv

Den gryende interesse for, hvordan vi som samfund modvirker psykisk mistrivsel blandt børn og unge skal fastholdes. Vi skal benytte interessen til at skrue endnu mere op – og synliggøre det vigtige arbejde pædagoger bidrager med for at dæmme op for en uhyggelig udvikling.

For desværre planlægger flere kommuner allerede nu nye besparelser på fritidshjem, SFO’er og klubber. Det er den helt forkerte vej at gå i en tid, hvor ensomhed og mistrivsel nærmest eksploderer. Skal kurven knækkes, må kommunerne stoppe de aktuelle spareplaner og begynde at prioritere og investere i pædagogers arbejde – både i skolen og på fritidsområdet.

Jeg håber, du vil hjælpe fx ved aktivt at blande dig i den lokale debat og give politikerne billeder på den virkelighed, DU oplever – og som også er børn og unges virkelighed. Det er dig og mig, der er eksperterne. Sammen er vi børn og unges stemme i kampen for #GodtBørneliv. Og sammen kan vi sørge for, at også pædagogers arbejde i skolen og det vigtige fritidsområde bliver en del af regeringens kommende børneplan.

 

 


Se alle Elisas indlæg på Formandens blog

Abonnér på Formandens blog

Elisa Rimpler, formand for BUPL