Fritidspædagogikken i fokus


Der blev vedtaget fem pejlemærker på BUPL’s kongres og BUPL Hovedstaden sætter fritidspædagogikken i fokus i de kommende år.


Udgivet d. 15. december 2020

Det blev på årets kongres vedtaget at sætte fritidspædagogikken i fokus, blandt andet med fem pejlemærker for fritidspædagogikken. Det betyder, at BUPL de kommende år, skal sætte endnu mere fokus på de fritids- og ungdomspædagogiske institutioner. De fem pejlemærker skal hjælpe til at sætte retning på arbejdet for at styrke både vilkår og indhold. De fem pejlemærker er:

  • Gode fritidsinstitutioner til alle børn og unge
  • Fagligheden forrest i kampen for pædagogisk kvalitet og bedre vilkår
  • Pædagogfaglig ledelse tæt på
  • Pædagoger styrker børn og unge i udsatte positioner
  • Fremme viden og kompetenceudvikling til pædagoger nu og i fremtiden.

I BUPL Hovedstaden har vi allerede fritids- og ungdomspædagogikken i fokus og forventer at sætte endnu mere strøm til arbejdet de kommende år. Vi er fortsat engageret i alliancen om ”Plads og Rum til fritidspædagogik”, hvor vi sammen med andre organisationer afholder en konference om fritidspædagogik, som vi desværre har måtte udsætte på grund af Covid-19. Vi håber på at afholde den i efteråret 2021. Indtil da, vil vi lave nogle nyheder og digitale indslag om emnet.

Vi er også en del projektet ”Fremtidens Klubtilbud”, hvor vi sammen med 7 andre BUPL-fagforeninger og Ungdomsringen undersøger, understøtter og formidler perspektiver på klubpædagogisk arbejde nu og i fremtiden. Vi glæder os til at komme endnu mere i dybden med det fritids- og ungdomspædagogiske område. Og hvis du/I ønsker at deltage i dette, eller har nogle spændende perspektiver på arbejdet, som I har lyst til at dele, så kontakt os endelig.