Fritidspædagoger mangler tid til børnene


Syv ud af ti pædagoger i SFO’er og klubber svarer i ny undersøgelse, at de mangler tid til at være nærværende over for børnene. Det rammer især de børn, der ikke trives.


Udgivet d. 8 august, 2017

”Jeg har svært ved at være en nærværende voksen og have tid til at lytte og hjælpe alle dem, der har behov for det. Der opstår nemt konflikter og situationer, hvor der burde have været en voksen i nærheden for at forhindre tingene i at eskalere. Jeg bliver mere og mere brandslukker og når alt for sjældent at kunne gennemføre et stykke reelt pædagogisk arbejde.”

Sådan lyder et udsagn fra BUPL’s nye repræsentative undersøgelse blandt 5.468 pædagoger på skole- og fritidsområdet. Undersøgelsen tegner et billede af et fritidsområde, der er hårdt ramt, og hvor fritidspædagogerne mangler tid til børnene.

72 procent af pædagogerne svarer, at de dagligt eller flere gange om ugen mangler tid til at være nærværende over for børnene. 69 procent svarer tilsvarende, at de mangler tid til at drage omsorg for børn, som ikke trives. Det bekymrer Elisa Bergmann, formand for BUPL.

”Hvis denne udvikling fortsætter, så vil fritidspædagogikken langsomt forsvinde. Så er der jo reelt tale om et opbevaringssted frem for et pædagogisk tilbud. Vi ved, at SFO’er, fritidsinstitutioner og klubber har betalt en stor del af prisen for skolereformen, da ressourcerne er gået fra fritiden, og kvaliteten bliver bare dårligere og dårligere. Det kan vores børn og unge ikke være tjent med”, siger Elisa Bergmann.

70 procent af pædagogerne i undersøgelsen svarer også, at de dagligt eller flere gange om ugen oplever, at de ikke kan give den nødvendige støtte til sårbare og udsatte børn i fritidsinstitutionen. Det er især bekymrende i forhold til den forebyggende indsats, der foregår i fritidsinstitutionerne.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) søsatte tidligere i år en undersøgelse af kvaliteten af børnenes fritidsinstitutioner. I et interview med Berlingske sagde ministeren:

“Jeg bekymrer mig for udviklingen inden for fritidstilbud, for de senere år har fritidspædagogikken været meget lidt i fokus. Jeg har fuld forståelse for, at man har haft et ønske om at løbe skolereformen i gang, for det kræver stadig rigtigt mange kræfter. Men min bekymring er fritidspædagogikken”.

BUPL-formand Elisa Bergmann er – ligesom ministeren – bekymret for kvaliteten i fritidsinstitutionerne. Derfor opfordrer hun Merete Riisager til at handle nu frem for at vente på, at ministeriets undersøgelse bliver færdig.

”Vi har en undervisningsminister, der er bundet på hænder og fødder i forhold til skolereformen, da hun er del af en bred forligskreds. Men på fritidsområdet har ministeren jo en åben bane til at sætte forsøg i gang for at hæve kvaliteten. Hun skal ikke vente i flere år på undersøgelser”, fortæller Elisa Bergmann.

Kommunernes Landsforening har tidligere erkendt, at der har været besparelser i normeringer på fritidsområdet de seneste år. Og i 2017 er der lagt op til besparelser på knap 300 mio. kr. i forhold til SFO, klub og fritidshjem, viser en gennemgang af de kommunale budgetter (pdf). Dertil kommer, at flere skoler i øjeblikket eksperimenterer med at forkorte skoledagen for børnene, men uden at bruge flere penge på den øgede åbningstid i fritidsinstitutionerne.

 

For yderligere oplysninger:

Elisa Bergmann, formand for BUPL, tlf.: 40 23 20 69

Clavs Sylvest, pressekonsulent i BUPL, tlf.: 61 96 40 03

 

Se hele undersøgelsen her (pdf)