Fremtidens Klubtilbud – projekt i BUPL


BUPL og Ungdomsringen er gået sammen om projektet Fremtidens Klubtilbud med det formål, og i tæt samarbejde med klubområdet på tværs af landet, at synliggøre og udvikle god fritids- og ungdomspædagogisk praksis.


Opdateret d. 11. august 2021

Fremtidens Klubtilbud er et udviklings- og dokumentationsprojekt med fokus på at udvikle og synliggøre god fritids- og ungdomspædagogisk praksis for fremtiden.

Der tages afsæt i det overordnede undersøgelsesspørgsmål:

Hvad er god fritids- og ungdomspædagogik og
Hvad kan fritids- og ungdomspædagogik blive til for fremtiden?


April 2021

Projektet Fremtidens Klubtilbud dokumenterer en række styrker ved fritids- og ungdomspædagogisk praksis.
Datagrundlaget er besøg i 12 klubber over hele landet, hvor observationer er suppleret med interviews med unge, pædagoger, ledere og eventuelle samarbejdspartnere.

Her er projektets vigtigste fund:

Fremtidens Klubtilbud – Vigtige forudsætninger for god fritids- og ungdomspædagogik (pdf, 8 sider)


Marts 2021

Præsentation / webinar om pointerne i projekt Fremtidens Klubtilbud (1 time 48 minutter):