Fremtidens Klubtilbud – nyt projekt i BUPL


BUPL og Ungdomsringen er gået sammen om projektet Fremtidens Klubtilbud med det formål, og i tæt samarbejde med klubområdet på tværs af landet, at synliggøre og udvikle god fritids- og ungdomspædagogisk praksis.


Opdateret d. 25. februar 2019

Fremtidens Klubtilbud er et udviklings- og dokumentationsprojekt med fokus på at udvikle og synliggøre god fritids- og ungdomspædagogisk praksis for fremtiden.

Der tages afsæt i det overordnede undersøgelsesspørgsmål:

Hvad er god fritids- og ungdomspædagogik og
Hvad kan fritids- og ungdomspædagogik blive til for fremtiden?


Pressemeddelelse

– Fritids- og ungdomspædagogikken udgør et kæmpe potentiale. Det arbejde vi laver med de unge tager jo udgangspunkt i deres eget engagement. Særligt for de unge, hvor skolen er en daglig kamp, der har ungdomspædagogikken den særlige evne at få dem til at blomstre op og udvikle sig. Vi kan altså bidrage til at løse nogle samfundsproblemer, der ikke løser sig ved at sætte det på skoleskemaet, forklarer Marianne Gilbert Nielsen, formand for BUPL Aarhus.

I Aarhus peger rådmand for Børn og Unge Thomas Medom (SF) også på betydningen af stærke fritids- og klubtilbud.

– Der er brug for et kreativt og frit pædagogisk rum, hvor der er plads til de unge selv, deres ideer og til at de kan blive robuste til at møde fremtiden. Det gælder ikke mindst, når det kommer til både digital og demokratisk dannelse. Det rum tilbyder klubberne i vid udstrækning, og jeg ser et stort potentiale i udviklingen af de nye læringsforløb, som vi forhåbentlig kan lære af, siger Thomas Medom.

Læs hele pressemeddelelsen Ungdomsringen og BUPL vil udvikle fremtidens fritids- og ungdomsklub (pdf, 1 side)


Opstartskonference

BUPL og Ungdomsringen vil gerne invitere alle med interesse for projektet til opstartskonference mandag d. 5. november 2018, hvor projektets formål og praktiske udførsel vil blive grundigt fremlagt. Der vil ligeledes være nogle relevante oplæg og perspektiver på det fritids- og ungdomspædagogiske arbejde v. Sven Mørch, lektor i socialpsykologi og ungdomsforskning ved Københavns Universitet, og Jesper Larsen, udviklingskonsulent i Ungdomsringen.

Opstartskonferencen er en god mulighed for at få et indblik i projektet Fremtidens Klubtilbud og samtidig få nogle faglige input med hjem. Læs mere i programmet for opstartskonferencen. Tilmeldingsfrist er fredag d. 26. oktober 2018.


2-årigt projekt i to spor

Projektet er et 2 årigt forløb, der overordnet kommer til at køre i to spor:

Et dokumentationsspor, der handler om at få synliggjort og dokumenteret de styrker og potentialer, der ligger i igangværende fritids- og ungdomspædagogiske indsatser.
Et udviklingsspor, hvor formålet er at gentænke og udvikle fritids- og ungdomspædagogikken, gennem lokale aktionslæringsforløb med afsæt i en faglig eksperimenterende og refleksiv tilgang.

Læs mere om projektet i folderen Fritids- og ungdomspædagogik for fremtiden (pdf, 4 sider).