Frederikssund: Ny arbejdstidsaftale med skolepædagogerne


Frederikssund Kommune og BUPL Nordsjælland har den 12. maj underskrevet en fornyelse af skolepædagogerne arbejdstidsaftale.


Opdateret d. 25. maj 2021

Parternes hensigt med aftalen er at skabe gode rammer for folkeskolens udvikling og understøtte, at kommunens Børne- og Ungepolitik efterleves i skole, SFO og klubber.

Jeg glæder mig især over, at forberedelsestiden, som er en forudsætning for både det gedigne pædagogfaglige trivsels og relationsarbejde samt det fagprofessionelle samarbejde, er bibeholdt, fortæller Mette Wittenburg, fællestillidsrepræsentant for pædagogerne.

Aftalen skal understøtte Frederikssund Kommune som en attraktiv arbejdsplads med engagerede og kompetente pædagoger, der oplever at udføre et meningsfuldt arbejde i gode og tydelige rammer, samt understøtte grundlaget for at rekruttere uddannede pædagoger.

Det er vigtigt for mig, at aftalen skaber gode rammer for folkeskolens udvikling og understøtter de bedste forudsætninger for børn og unges læring, trivsel og relationer. Derfor er jeg glad for, at der nu er indgået en aftale, der understøtter et godt arbejdsmiljø og et tillidsbaseret samarbejde på skolerne, siger Trine Venbjerg Hansen, chef for Center for Børn og Skole.

BUPL Nordsjælland og Frederikssund Kommune er enige om, at aftalen muliggør en fleksibel planlægning på skolerne, så der forsat vil være fokus på at have en sammenhængende og varieret skoledag.

 

Find alle aftaler under Frederikssund under kommunesiden for Frederikssund >>