Fra smed til pædagog – og formand for den lokale lederforeningsbestyrelse


I 33 år har Ole Nielsen været pædagog, og når man beder ham om at tælle efter, så har de 22 år været som pædagogisk leder, primært inden for skole- og fritidsområdet.


Opdateret d. 20. juni 2019

Af: Sus Skjold Klamer

Og Ole har været tro mod sit fag bortset fra en enkelt afstikker til et metalværksted i Albertslund. Nærmere bestemt; et beskæftigelsesprojekt i kommunen, der stod for produktionen af hjælpemidler til handicappede. Ole er nemlig en mange facetteret mand, der startede sit arbejdsliv som smed, SFO leder og nu arbejder som daginstitutionsleder i Æblegården, Hørsholm. Vi har haft lejlighed til at stille Ole et par spørgsmål omkring den nyerhvervede titel og tankerne omkring opgaven.

 

Hvorfor valgte du at stille op som formand for lederbestyrelsen i BUPL Nordsjælland?

Jeg mente (naturligvis), at jeg kunne bidrage med noget. Jeg har en mangeårig erfaring med både ledelse, men også med bestyrelsesarbejdet i BUPL Nordsjælland. Og på sin vis syntes jeg egentlig, at det nu var min tur til yde noget for fællesskabet. Ledernes arbejdsvilkår ligger mig meget på sinde. Og særligt de ledere, som er tæt på kerneopgaven. Det er svært for mange at få mulighed for at løse opgaven, særligt med de få ressourcer, som stilles til rådighed.

 

Hvad fokuserer du mest på i forbindelse med din nye opgave?

Jeg synes, at fokus er rykket en smule efter ansættelse af den nye ledelseskonsulent Rosi Eksing i BUPL Nordsjælland. Det er eksempelvis tydeligt, at der nu er lagt op til, at LLB skal være mere synlige og tydelige i forhold til at løse opgaverne. Som man kunne kalde mere traditionelle fagforeningsopgaver. At blive inddraget i et samarbejde omkring lokalaftalerne, ser jeg som et stort plus og en oplagt samarbejdsflade.

 

Hvad ser du som din vigtigste rolle i det kommende bestyrelsesarbejde?

Jeg tænker min opgave som ledelse af bestyrelsesarbejdet. Herunder at skabe grobund for en god og produktiv samarbejdstone. Derudover er jeg opsat på at skabe forbindelse til ledere på alle overenskomstområder.

Vi skal i kontakt med mange flere ledere, ud og røre ved det, der gælder for dem. Vi skal simpelthen have mange flere perspektiver på bordet og kvalificere vores arbejde, så vi som lokal lederforening står mere attraktivt. Både for de ledere, der er på lederoverenskomst og de pædagoger, der har ledelsesopgaver, men ikke er på lederoverenskomst.

Jeg synes også i den forbindelse, at vi må adressere det åbenlyse dilemma, at BUPL er en fagforening for både medarbejdere og ledere på samme arbejdspladser. Jeg ønsker, at vi får tydeliggjort overfor tvivlerne, at der – og hvordan der er – vandtætte skotter mellem varetagelsen af interesser. Det fylder hos lederne, og jeg tror faktisk også, at det fylder hos de ansatte pædagoger.

Det skal vi have fokus på ved at synliggøre BUPL’s tilbud til lederne.

 

Hvordan vil du arbejde for at engagere medlemmerne?

Jeg vil arbejde på de indre linjer i BUPL organisation, men også i medlemssituationer som eksempelvis kommunemøder m.v.

Når der eksempelvis er kursusdage for ledere, så synes jeg, at der skal være repræsentanter til stede fra LLB. Vi skal være synlige og være gode sparringspartnere. Så jeg vil prøve at komme mere ud og møde lederne, der er på lederoverenskomst.

Vi skal skabe et godt netværk på tværs af områder og kommuner, så vi kan styrke vores position positivt. Jeg ser gerne, at vi samarbejder med BUPL Nordsjælland omkring skabelse af gode netværk, men også synlighed i de aktuelle debatter.

Offentligheden og politikerne skal vide, at vi også er en stor gruppe ledere, som er meget optaget af eksempelvis normeringsdebatten. Her udfordres lederne jo af en fortælling omkring organisering og tilhørsforhold, som kan gøre det mindre attraktivt at ytre sig – også generelt.

Vi kan jo også se på vilkårsundersøgelserne af det langt fra er alt, der fungerer hensigtsmæssigt. Der skal vi stå til rådighed som lederbestyrelse, når debatterne skal understøttes med vores perspektiv.

 


  • Ole Nielsen
  • 60 år
  • 33 år som pædagog
  • 22 år som leder
  • Arbejder som daginstitutionsleder på Æblegården i Hørsholm
  • Bosiddende i Søborg