Forslag om to-voksenordning på alle klassetrin


Børne- og Skoleudvalget har fremlagt et forslag om to-voksenordning på alle klassetrin og opgaven skal løses af både pædagoger og lærere.


Opdateret d. 21. august 2020

Det er positivt, at Børne- og Skoleudvalget har fremlagt et forslag til budgetforhandlingerne, som omhandler to-voksenordning fra 0. til 9. klasse på kommunens skoler. Der er tale om et forslag som indebærer 50 procent pædagoger og 50 procent lærere. Dette forslag vil BUPL Nordjylland selvfølgelig følge spændt, da det uden tvivl vil kunne løfte kvaliteten i arbejdet med børnene i undervisningsdelen.

Et af de store politiske emner, der har fyldt meget i pressen, er uden tvivl spørgsmålene til en ny udligningsreform – hvem bliver vinderne og hvem bliver taberne, i det store spørgsmål om formidling af økonomi til kommunerne. I Nordjylland så mange gerne, at der var kommet flere penge, men der har omvendt ikke været de store og langvarige indvendinger som tidligere.

Budgetprocessen i Brønderslev Kommune var selvsagt præget af et forår, som vist for alle ikke går i glemmebogen foreløbigt. Ikke desto mindre fortsætter hverdagen, og allerede inden budgetprocessen gik rigtigt i gang, lå der en beslutning om, at alle udvalg skulle udarbejde forslag til råderumspulje svarende til cirka 0,5 procent af det enkelte udvalgs serviceudgifter.

Det vil for Børne- og Skoleudvalget betyde besparelser for et beløb på cirka 2,8 millioner kroner. Hvilke forslag Børne- og Skoleudvalget finder til det endelige råderum, forventes at være fastlagt i løbet af august.

Vi har tidligere år set, at flere forslag er faldet, når det endelige budget vedtages på byrådets andenbehandling, og det håber vi selvfølgelig på igen. Børne- og Skoleområdet bør friholdes helt for besparelser, så alle kan få ro og plads til det vigtige arbejde med at skabe de bedste rammer og rum for børn og unge i kommunen.

Vigtige kommende datoer for budget 2021:

Børne- og Skoleudvalget:

  • 8. September (sidste møde inden førstebehandling af budget)

Byrådet:

  • 16. September – førstebehandling af budget 2021.
  • 7. Oktober – andenbehandling af budget 2021.

Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv eller ring til undertegnede på:

E-mail: kkt@bupl.dk eller på tlf.: 20334577

Venlig hilsen

Kristian Tornby
Faglig sekretær, BUPL Nordjylland