Forslag om besparelser på SFO


Forslagene i sparekataloget er gamle kendinge fra sidste år. Kataloget rammer skolerne hårdt og på vores områder er det besparelsen på SFO-normeringen på 800.000 kroner samlet set, eller sagt på en anden måde, tildelingen pr. barn reduceres med 1.000 kroner, som rammer pædagogerne direkte. Muligheden for at tilbyde et fritidstilbud med pædagogiske kvalitet bliver væsentlig forringet.


Opdateret d. 23. september 2020

Torsdag aften var der 1. behandling af budgettet for 2021 i Rebild Kommune og fredag kom høringsmaterialet.

Det har været et underligt forløb i dette års budgetplanlægning. Først var kassen tom, og der måtte forventes en sparekatalog. Så var der penge i kassen, men serviceloftet fastsat af regeringen i forhold til, hvor mange penge Rebild Kommune må bruge på service, var overskredet med 17 millioner kroner. Dette gør det svært for Rebild Kommune at bruge pengene. Og til sidst kom sparekataloget på 7 millioner kroner for at generere et råderum  til politiske prioriteringer. Temmelig indviklet og svarene er også forskellige alt efter, hvem må spørger.

Samtidigt er der et ønske fra flertallet af byrådets medlemmer om at søge skattelettelser på 0,2 procent. Igen er svaret, at pengene er i kassen til det. Hvad det reelt koster Rebild Kommune er der ikke lavet beregninger på.

Sparekataloget indeholder også en rammebesparelse på PPR på 400.000 kroner. Besparelsen vil efterfølgende skulle udmøntes af lederen af PPR. Dette forslag rammen den forebyggende indsats overfor de udsatte børn og unge og den hjælp, som skoler og daginstitutioner kan hente i PPR.

Høringsperioden løber frem til 28. september kl. 08.00. Det er vigtigt, at få beskrevet konsekvenserne af spareforslagene.

Den videre proces i budgetarbejdet er følgende:

  • Høringsperiode 18. – 28. september
  • 30. september budgettemadag
  • 8. oktober 2. behandling af budget

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, så er du velkommen til at kontakte mig på shj@bupl.dk eller mobil 61207439.

Susanne Højgaard

Faglig sekretær

BUPL Nordjylland