Formandskandidat: Jon Olufson


Der bliver kampvalg til posten som formand for BUPL Storkøbenhavn. Foreløbig har tre kandidater meldt sig, nemlig Jon Olufson, Daniel Arildsen og Brigitte Christensen. Lær Jon Olufson bedre at kende – og mød op til generalforsamling 3. oktober, så du kan være med til at bestemme, hvem der skal være formand.


Opdateret d. 03. december 2019

JON OLUFSON 

1. Kort om dig selv
Jeg hedder Jon Olufson, 38 år, gift og har 2 drenge på 5 og 11 år. Jeg er udd. pædagog og har arbejdet i vuggestue, børnehave, behandlingshjem og SFO/skole.
Jeg er TR, bestyrelsesmedlem og FTR-suppleant og har 10 timers frikøb i BUPL for at forberede mig til jobbet som FTR. Jeg har et godt kendskab til BUPL som organisation. Jeg er tidligere AMR og har været på FH’s Fagpolitisk talentuddannelse, hvor jeg bl.a. deltog i en paneldebat på folkemødet om ”Respekt for faglighed”. Jeg har BUPL’s udd. i konstruktive forhandlinger samt div. TR- og FTR-kurser.
Jeg er et familiemenneske og kan godt lide at have mennesker omkring mig. Jeg er glad, engageret, udadvendt og har let til smil. Vigtige værdier for mig er fællesskaber, solidaritet og retfærdighed.

2. Hvad kendetegner og gør dig til en god formand for de over 6000 pædagoger og ledere i BUPL Storkøbenhavn?
Jeg brænder for at gøre en forskel for pædagogerne. Jeg kan holde roen i pressede situationer og har en politisk analytisk tilgang til arbejdet med fagpolitik. Jeg har som FTR stået for div. forhandlinger vedr. løn, vilkår, justering af skolereform og arbejdstidaftaler. Jeg er en udpræget holdspiller, som forstår vigtigheden i at bringe alle meninger til bordet og er ikke bange for at gå forrest, også når det er svært. Jeg har nemt ved at danne relationer og har et bredt netværk i BUPL både centralt og lokalt af tillidsfolk og medlemmer. Jeg elsker pædagogfaget og kan se, hvordan det på mange områder bliver sværere at udføre vores arbejde tilstrækkeligt. Med mig som formand får I en formand, der forstår vigtigheden i, at vi får nogle arbejdsvilkår, hvor vi kan gøre det bedste for børnene.

3. Hvad er, efter din mening, de tre vigtigste udfordringer for vores medlemmer, som BUPL Storkøbenhavn skal arbejde med?
Vi er en af de professioner, der ligger højst i stress- og vold/trusler-statistikkerne. Vi har desværre mange steder så dårlige normeringer, at arbejdsvilkårene og dermed arbejdsmiljøet gør det svært for os at gøre det bedste for børnene.
Samtidig får vi også en løn, der på ingen måde anerkender det store ansvar og arbejdspres vi har. Vi har af historiske årsager en uretfærdig løn. Vi har derfor brug for at få hævet lønnen til et anstændigt niveau, så vi kan leve af vores uddannelse og fag.
Vi er mange steder udsat for politiske tiltag og koncepter, som bestemmer, hvordan vi skal arbejde. Disse tiltag tager ikke højde for hvilke kompetencer vi har og vores pædagogfaglighed. Vi skal have respekten tilbage og arbejde med pædagogik, der er udviklet af og med pædagoger.

4. Hvad er, efter din mening, de vigtigste udfordringer BUPL og BUPL Storkøbenhavn som organisation står overfor?
Jeg har ambitioner om, at BUPL skal tættere på medlemmerne og vi skal invitere medlemmerne til at handle sammen med os. Det gjorde vi rigtig godt under OK18 og det er den vej, vi skal gå. Det var mange og enkle aktioner, der skabte grobund for den store medlemsmobilisering landet over. Handling skaber holdning og forvandling.
Der er kommuner, der ikke har aftaler om løn og arbejdstid. Vi skal som fagforening sætte mål på tværs af vores kommuner og gå efter dem i fællesskab. Vi kan meget mere, når vi står sammen.
Specialområdet og særligt gruppeordningerne har længe været under pres. Mange steder har vi en oplevelse af, at vi skal rumme flere børn med svære diagnoser end tidligere. Jeg vil arbejde for, at BUPL bliver skarpere på at understøtte den virkelighed mange af os står i til dagligt.

5. Andet du vil fremhæve?
Vi skal insistere på at have ledere som er udd. pædagoger og som har mulighed for at lede tæt på praksis. I øjeblikket bløder vi ledere både pga. at stillinger forsvinder, men også fordi det er svært at tiltrække pædagoger til de lederstillinger, der udbydes. Derfor har jeg også et ønske om, at vi får et tættere samarbejde mellem lederforenings- og fagforeningsbestyrelsen.
Det er svært at træde i Michaels fodspor, men vi skal benytte lejligheden til at få nye kræfter ind i ledelsen i BUPL Storkøbenhavn. Der er brug for, at vi får folk ind fra ”gulvet”. Vi skal have et stærkt hold, der bygger videre på alt det, der er kæmpet for gennem generationer, samtidig med at vi fornyer og tilpasser os. Sådan kan vi stå stærkt overfor politikere og embedsfolk i kommunerne til gavn for medlemmerne.

SPØRGSMÅL FRA LEDERBESTYRELSEN
Formand for lederforeningens bestyrelse i BUPL Storkøbenhavn, Niels Klitgaard Aagesen har på vegne af lederforeningsbestyrelsen sendt 9 spørgsmål til de 3 formandskandidater. Her er spørgsmålene og Jon Olufsons svar:

Hvilken servicering vil du som formand stille til rådighed for ledermedlemmerne i BUPL Storkøbenhavn?
Vi har en dygtig lederkonsulent, som servicerer ledermedlemmerne, ligesom fagforeningsbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes sekretariatsbistand til den lokale lederforening. BUPL Storkøbenhavns hjemmeside er også til rådighed for at kommunikere ledelsesrelevante emner og tiltag ud. Jeg stiller mig selvfølgelig altid til rådighed for direkte dialog med lederne, hvis behovet er der.

Hvordan vil serviceringen af ledermedlemmerne være organiseret?
Vi skal gå aktivt efter, at få LTR i alle kommuner, som skal fungere som bindeleddet til BUPL Storkøbenhavn.
I flere af vores kommuner i BUPL Storkøbenhavn har lederne dannet netværk til sparring som faciliteres af lederkonsulent eller faglig sekretær. Jeg vil anbefale, at vi udbreder det til resten af kommunerne. Derudover skal vi fortsætte traditionerne med ledercaféerne og årsmøde for lederne samt lederkonferencen.

Fra flere undersøgelser ved vi at ledermedlemmerne er meget interesseret i deres løn. Hvordan vil du sørge for at BUPL Storkøbenhavn årligt støtter ledermedlemmerne i forhandling af deres løn- og arbejdsvilkår?
Jeg ønsker, at vi går mere offensivt ud med ”BUPL Storkøbenhavns lønpolitiske strategi for ledere”. Lønpolitikken er fornyligt blevet revideret i samarbejde mellem lederforeningen og fagforeningen og vi skal bruge den aktivt. Lederne har krav på en årligt tilbagevendende forhandling omkring løn- og arbejdsvilkår.

Hvordan vil Lederforeningen i BUPL Storkøbenhavn blive involveret i beslutninger om servicering af ledermedlemmerne?
Lederforeningen vil til hver en tid blive indbudt til dialog i alle beslutninger omkring servicering af ledermedlemmerne. Sådan kan vi sikre, at vi bedst muligt tilgodeser lederforeningens ønsker omkring servicering af ledermedlemmerne.

BUPL organiserer både ledere og pædagoger – hvilke fordele og ulemper ser du?
For mig er det meget vigtigt, at vi alle sammen er i BUPL. Derfor skal der i min optik være et godt samarbejde mellem pædagoger og pædagogiske ledere, da vi har flere fælles interesser og dagsordener end vi har det modsatte. F.eks. minimumsnormeringer, arbejdsmiljø og at arbejdsvilkårene for både pædagoger og ledere gør, at det er svært at nå at give den nødvendige omsorg til børnene. Vi skal være fælles om at kæmpe for at skabe de bedste institutioner for både børn og voksne. Chancen for at ændre noget opnår vi bedre i fællesskab. Ulempen kan være i de få tilfælde, hvor det ikke er muligt at lave en fællesforståelse for retningen, og at der i de tilfælde kan skabes splid mellem ledere og pædagoger. Men det er op til BUPL Storkøbenhavn og lederforeningen at sørge for at alle fordelene trumfer ulemperne.

Når BUPL Storkøbenhavn forhandler forhåndsaftaler for pædagogerne i en kommune, hvordan vil du så involvere kommunens ledermedlemmer i forhandlingerne?
Jeg vil i samarbejde med de lokale LTR’er drøfte, hvordan og i hvilket omfang ledermedlemmerne skal inddrages i forhandlingerne.

Når BUPL Storkøbenhavn drøfter strukturændringer med en kommune, hvordan vil du så involvere kommunens ledermedlemmer i drøftelserne?
Jeg vil starte med at afholde medlemsmøder med henholdsvis ledergruppe og basisgruppe for at få et billede af de forslåede ændringer og medlemmernes holdninger. Derefter vil jeg sikre mig, at vi får nedsat en taskforce bestående af faglig sekretær, FTR og LTR samt lederkonsulenten og andre faglige konsulenter. De skal sammen forberede og forhandle eventuelle strukturændringer og konsekvenserne heraf (løn og vilkår).

BUPL organiserer ledere i daginstitutioner, SFO og fritidsinstitutioner. Hvordan tænker du, at BUPL Storkøbenhavn kan hjælpe disse forskellige typer af ledermedlemmer så de både ledelsesfagligt og professionsfagligt kan håndtere deres ledelsesarbejde?
Jeg vil anbefale bestyrelsen og DL, at LTR’en får uddannelse i BUPL Storkøbenhavn tilsvarende det TR’erne får. Eksempelvis sparing i krydspresset, som man sidder i i en offentlig organisation, lønforhandling, øvrige vilkår m.m.

Hvad tænker du BUPL Storkøbenhavn bør gøre for at sikre at tilstrækkelig mange pædagoger ønsker at bliver ledere?
Vi skal arbejde på, at kommunerne laver før-lederkurser og aktivt bruger souschef- og afdelingslederstillinger som øvelsesbane for lederstillingerne.
Vi skal også arbejde på, at lederne får et råderum, de reelt kan bruge til udvikling af professionen og udøvelsen af faget i institutionerne. Det betyder, at koncepter ikke skal indføres af hensyn til bundlinjer – eller for at politikere lettere kan måle resultater. Lederne har behov for at kunne skabe rum for refleksion hos medarbejderne over praksis af hensyn til pædagogerne og udviklingen af faget og ikke mindst til gavn for børnene.

SPØRGSMÅL TIL KANDIDATEN
Har du spørgsmål til formandskandidat Jon Olufson, er du velkommen til at kontakte ham på 61 96 40 88.

LÆR DE ANDRE KANDIDATER AT KENDE
Udover Jon Olufson, pædagog, TR og FTR-suppleant i Gladsaxe har Daniel Arildsen, pædagog og AMR i Ballerup samt Brigitte Christensen, kasserer og faglig sekretær i BUPL Storkøbenhavn også meldt deres kandidatur. Alle tre er medlemmer af BUPL Storkøbenhavns bestyrelse. Læs om alle kandidaterne i Kampvalg om formandsposten – her er kandidaterne

TiILMELD DIG GF19
Tilmeld dig generalforsamlingen og sæt din stemme på den person, du mener vil være den bedste formand for de 6000 pædagoger og ledere, der er i BUPL Storkøbenhavns 12 kommuner. Alle kandidater vil præsentere sig yderligere på selve generalforsamlingen i Viften i Rødovre.

Der er tale om direkte valg på selve generalforsamlingen – og det er ikke muligt at brevstemme. Ifølge vores vedtægter kan man stille op helt frem til på selve generalforsamlingen.

Tilmeld dig BUPL Storkøbenhavns Generalforsamling 2019.

Det er muligt at møde op til generalforsamlingen uden at have tilmeldt sig på forhånd. Selve formandsvalget forventes at begynde kl. 20.

Pga kampvalg til både formandsposten og bestyrelsen må det forventes, at generalforsamlingen kan vare til kl. 23.

 

 

Foto: Lars Schmidt