Formand Jon Olufson: Vi er ikke i mål med ligestillingen


“Vi har en opgave i fagbevægelsen. Vi skal gøre op med den ulighedsskabende tjenestemandsreform, og vi har en opgave i at holde politikerne fast på, at de har nøglen til at løse problemet med ligeløn. Christiansborg skal tage ansvaret på sig,” siger Jon Olufson i sin 1. maj tale.


Opdateret d. 03. maj 2021

“Så er det blevet 1. maj igen – Arbejdernes Internationale Kampdag.

Selvom vi ikke kan mødes fysisk til 1. maj arrangementer, i fagforeningerne eller i Fælledparken, så har vi stadig brug for en markering. En markering af,at vi arbejdere stadig har masser af kæmpe for. I år er ligestilling mellem kønnene et af emnerne, en af parolerne til fagbevægelsens 1. maj. Hvorfor er det så det? Nogen vil sige, at det går jo meget godt med ligestilling i Danmark. Vi har f.eks. kvindelige topledere, og f.eks. er statsministeren en kvinde.

Men et af de store og vigtige steder, hvor vi i hvert fald ikke er i mål med ligestilling er på løndelen. Ligeløn mellem kønnene er der i hvert fald ikke. Kvinder tjener (ifølge VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) i gennemsnit 14,4% mindre end mænd. Årsagen kan der være mange, der har en holdning til. Men den væsentligste årsag skal i min optik findes i 1969 og nærmere bestemt i Tjenestemandsreformen. Den lønindplacerede fag med mange kvinder nederst i lønhierarkiet – heriblandt pædagogerne. Og det gjorde man sådan set med åbne øjne, for kvinder skulle ”bare” supplere mandens indtægt, for manden var dengang hovedforsøger for familien.

Det kan være, at der var opbakning til sådan et synspunkt i 1969. Men det er en logik og en tankegang, som ikke burde have nogen gyldighed i 2021. Det er en tankegang, som er håbløst forældet, og det er en tankegang, som vi alle sammen skal gøre op med i fællesskab. Ved de sidste to overenskomsterne har en samlet fagbevægelse også gået med et krav om at gøre op med den her uligeløn. To gange er der givet en ligelønspulje. Og det er et vigtigt signal, at både os i fagbevægelsen og arbejdsgiverne i regionerne, staten og kommunerne anerkender, at der er et problem med ligeløn i Danmark. For det er der!

Men kampen er ikke slut her, for vi har ikke ligeløn endnu. Vi har en opgave i fagbevægelsen. Vi skal gøre op med den ulighedsskabende tjenestemandsreform, og vi har en opgave i at holde politikerne fast på, at de har nøglen til at løse problemet med ligeløn. Christiansborg skal tage ansvaret på sig.

Det samfund, jeg ønsker at give videre til mine børn, er et samfund, hvor vi ikke har et lønhierarki, som er fastlagt på baggrund af antal af kvinder i faget – et lønhierarki som ikke er baseret på køn, religion, etnicitet eller noget helt fjerde. I min bog er et oplagt kriterie noget så banalt som uddannelseslængde. Der er sikkert også andre gode bud, men vi skal ikke vente 100 år med at opnå ligeløn mellem fagene med samme uddannelseslængde!

Er du enig? Så mød op kl. 15 på tirsdag foran Christiansborg for at bakke op om tjenestemandstirsdags-initiativet.

Med ordene ”Slut med 1969” vil jeg ønske jer alle en god 1. Maj. God kampdag.”

Jon Olufson, formand BUPL Storkøbenhavn

Jon Olufson holder tale til Tjenestemandstirsdag på tirsdag d. 11. maj kl. 15