Fordelingen af de første 500 millioner til minimumsnormeringer


Se kortet: Er din kommune på vej mod minimumsnormeringer?


Udgivet d. 27. august 2020

De første 500 mio. kr. er sendt ud i landets daginstitutioner, hvor pengene er øremærket til et løft af normeringerne. Pengene er første skridt på vej mod lovbundne minimumsnormeringer, der skal være fuldt indfaset i 2025. Frem mod 2025 vil kommunerne modtage et årligt tilskud, der skal hjælpe dem på vej til at nå en normering på 1 pædagogisk personale til 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale til 6 børn i børnehaver. Se kortet og fordelingen af pengene i BUPL Hovedstadens fire kommuner.

BUPL Hovedstadens fire kommuner udmønter midlerne i overensstemmelse med puljebetingelserne i 2020. Dragør Kommune har som den eneste kommune sparet på daginstitutionsbudgettet i 2019 med en rammebesparelse på pris- og lønfremskrivningen. Det betyder, at normeringsløftet bliver delvist udvandet.

BUPL Hovedstaden har været i dialog med samtlige kommuner om udmøntningen for 2020 med det klare budskab, at pengene bør komme alle institutioner til gode og at pengene bør gå til et løft af pædagogandelen.

Efter en turbulent tid, hvor coronakrisen har og stadig fylder meget, vil vi i BUPL Hovedstaden fortsætte dialogen med kommunerne om, hvordan vi tilrettelægger en langsigtet plan for indfasningen af minimumsnormeringer med et særligt fokus på rekruttering og uddannelse af flere pædagoger.