Forældre og BUPL kæmper for minimumsnormeringer


Minimumsnormeringer har pædagoger og deres fagforening, BUPL, kæmpet massivt for igennem de sidste tre årtier. I foråret 2019 fik kampen rigtigt vind i sejlene, da tusinder af forældre og bedsteforældre også gik på gaden for at demonstrere for bedre normeringer. Læs her en forældres beretning om, hvordan hun oplevede samarbejdet mellem forældre og pædagoger i foråret 2019.


Opdateret d. 27. august 2020

 

Anna Opstrup Larsen

Skanderborg Forældreorganisation

 

 

 

 

Sammen er vi stærkere

Jeg er rørt over, hvordan vi forældre, pædagoger og deres fagforening sammen kæmper for at sætte fokus på børnene. Vi bidrager med hvert vores perspektiv. Sammen står vi stærkere, fordi vi forældre nu ikke bare er ’forkælede curling-forældre’, og pædagogerne ikke bare kæmper en ’rød fagforeningskamp’.

BUPL har vist, at det ikke er pædagogisk forsvarligt med så dårlige normeringer. Vi har sat stor pris på, at BUPL har leveret en saglig stemme, der bragte pædagogikken på banen, når politikerne alene talte om økonomi.


Forældrene forstærker pædagogernes stemme

I min søns institution har jeg oplevet, at vi forældre og pædagogerne havde en fælles sag ud over den daglige institutionshverdag. Og at pædagogerne var taknemmelige over, at vi forældre har åbnet munden. I hele landet har vi hørt om, hvordan pædagogfagligt personale har fået mundkurv på af deres institutioner, og at vi har kunnet give deres frustrationer en stemme.

Det har skabt et vigtigt fokus på det professionelle omsorgsarbejde og vigtigheden i, at vores institutioner bliver prioriteret. Det har jeg kunnet mærket blandt pædagogerne. Og de har bakket op om vores indsats. Det har betydet meget for os.

Forældrehåb om fortsat fælles kamp

BUPL og #HvorErDerEnVoksen er en stærk alliance. Jeg håber, at vi fremover orienterer hinanden om, hvad der rører sig blandt forældre og pædagogisk personale. På den måde kan vi bakke hinanden op, når der fortsat skal kæmpes for bedre normeringer, mindre bureaukrati og bedre forhold i institutionerne.

Og så ønsker jeg en kamp for pædagogernes ytringsfrihed. Forældre og børn har brug for jeres stemme, og som samfund har vi ikke råd til, at pædagoger forholder sig tavse om dårlige forhold, fordi de bliver udstyret med en mundkurv og truet med fyring.

 

 

 

Anne Grethe Rosenberg

formand, BUPL Østjylland

 

 

 

En historisk milepæl

Forældrene gik på gaden i foråret 2019 med et krav som BUPL har stillet i mere end tre årtier. Kravet var at lægge en bundlinje for, hvor mange børn, der skal være pr. pædagog i daginstitutionerne. Ved den fælles kamp opnåede vi, at regeringen skrev minimumsnormeringen ind i sit i regeringsgrundlag. Det er intet mindre end en historisk milepæl!

Fremryk minimumsnormeringerne

Regeringen vil indfase minimumsnormeringerne frem mod 2025. Men BUPL skubber på for at få fremrykket dette på grund af de gode professionserfaringer, der er høstet under corona-krisen.

BUPL Østjylland anbefaler kommunerne at imødekomme dette med forskellige tiltag:

  • at omlægge deltidsstillinger til fuldtid
  • at have fokus på at antallet af pædagoguddannede skal øges

 

Læs mere om minimumsnormeringer