Forældre er utilfredse med normeringen


Brugertilfredshedsundersøgelse fra KL og Økonomi- og indenrigsministeriet viser, at forældre generelt er glade for pædagogerne i daginstitutionerne, men utilfredse med normeringen.


Udgivet d. 9 januar, 2015

Debatten om dårlige normeringer i landets daginstitutioner har fået formanden for KL, Martin Damm (V) til at henvise til en brugerundersøgelse fra 2014, hvor forældrene er godt tilfredse. Men KL bruger undersøgelsen helt forkert, siger Elisa Bergmann, formand for BUPL.

”Forældrene svarer, at de er særligt godt tilfredse med pædagogernes indsats og omsorg, men de er mindre tilfredse med den tid, som pædagogerne har med børnene. Så undersøgelsen viser jo netop det, som vi hele tiden har sagt. Normeringerne er alt for dårlige”, forklarer Elisa Bergmann.

Undersøgelsen er lavet af Epinion for KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet. Et af spørgsmålene i undersøgelsen lyder: ”Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns dagtilbud?”. Her svarer 86 procent af forældrene, at de er ”tilfredse” eller ”meget tilfredse”.

Men hvis man dykker ned i selve undersøgelsen, så bliver der stillet flere forskellige spørgsmål om kvaliteten i dagtilbud. I opsummeringen i undersøgelsen står således:

”Særligt to spørgsmål skiller sig ud med en lavere tilfredshed end de øvrige spørgsmål. Det drejer sig om forældrenes tilfredshed med den tid personalet har til deres barn og tilfredsheden med aktiviteterne uden for dagtilbuddet. Derudover er der to spørgsmål, hvor forældrene er særligt godt tilfredse. Det drejer sig om forældrenes tilfredshed med personalets indsats for at få børnene til at føle sig trygge og glade samt personalets omsorg for deres barn.”

Hos Forældrenes Landsforening FOLA bryder formand Dorthe Boe Danbjørg sig ikke om, at KL fremstiller forældrenes besvarelser på en misvisende måde.

”KL skal stoppe med at tale betydningen af gode normeringer ned. Vi ved fra egne undersøgelser blandt forældrebestyrelsesformænd i daginstitutionerne, at der ikke er personale nok. Mere end halvdelen peger på utilstrækkelige personaleressourcer”, fortæller Dorthe Boe Danbjørg.

Hun henviser blandt andet til en stor forskningsrapport fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI), der dokumenter, at gode normeringer, tid til nærvær og uddannede pædagoger har afgørende betydning for, om børn senere i livet klarer sig godt. Det øger blandt andet børns muligheder for at få en uddannelse og dermed et arbejde, så de kan forsørge sig selv og deres familier.

Både BUPL og FOLA har tidligere forslået minimumsnormeringer i landets daginstitutioner, og tidligere på ugen forslog Enhedslisten, at der højst må være tre børn pr. pædagog i vuggestuerne, seks i børnehaverne og ni på SFO/fritidshjemmene. Det ligger ikke langt fra BUPL’s anbefaling, der hedder 2,5 børn pr. pædagog i vuggestuerne, fem i børnehaverne og otte i SFO/fritidshjemmene.

Til gengæld ligger det langt fra de nuværende normeringer i kommunerne. Ifølge tal fra Danmarks Statistik lyder normeringerne på 3,5 børn pr. pædagog i vuggestuerne, 6,7 i børnehaverne og 14,8 i SFO/fritidshjemmene. Disse tal dækker over store kommunale forskelle, hvor nogle kommuner har gode normeringer, mens andre kommuner har meget dårlige normeringer.

”Der er især brug for at få hævet kvaliteten i de dårligste kommuner. Senest har børneordførerne fra Socialdemokraterne og Radikale åbnet for, at der bliver øremærket flere penge til pædagoger hen over foråret. Vi har brug for, at forslaget bliver ført ud i livet”, siger Elisa Bergmann.

 

For yderligere oplysninger:

Elisa Bergmann, formand for BUPL, tlf.: 40 23 20 69

Dorthe Boe Danbjørg, formand for FOLA, tlf.: 26 20 21 86

Michael Andersen, presseansvarlig i BUPL, tlf.: 23 44 53 83