Log ind

BUPL Midtsjælland

Folketingsvalg i børnenes tegn


Valget er skudt i gang, og i BUPL Midtsjælland har vi særligt fokus på minimumsnormeringer og en genopretning af dagtilbudsområdet efter mange års konstante forringelser.


Opdateret d. 06. januar 2021

BUPLs seneste vilkårsundersøgelse på 0-5-årsområdet viser bl.a., at i vores 9 midtsjællandske kommuner svarer op mod 80 pct., at de ikke kan drage tilstrækkelig omsorg for børnene eller give støtte til sårbare og udsatte børn pga. personalemangel. I løbet af en tilfældig dag er over 75 pct. alene med børnene. Billedet genfindes i Slagelse, Sorø og Kalundborg, hvor 3 ud af 4 pædagoger desuden går syge på job, mens op mod halvdelen arbejder dagligt/ugentligt i deres pauser. Er det etisk og fagligt forsvarligt overfor børn og personale? Alle 3 kommuner har nogle af landets dårligste normeringer, og i Sorø og Kalundborg påtænkes yderligere besparelser. Alle advarselslamper bør blinke hos lokalpolitikerne, og det kræver handling nu.

BUPLs anbefaling til minimumsnormering bygger bl.a. på forskningen. Nærværende kontakt med tilstrækkeligt pædagogisk uddannet personale er det der bedst sikre, at børn udvikler sociale og personlige kompetencer, og at sårbare børn kan få en tidlig indsats som hjælper dem på vej til at indgå i sociale relationer, fuldføre en uddannelse og få et job. Men der er lang vej endnu. Alene i vores 9 kommuner mangler der over 250 mio. kr. for at nå anbefalingerne – minimum 47 mio. kr. i Slagelse, 31 mio. kr. i Kalundborg og 19 mio. kr. i Sorø. Et konstant stigende børnetal de kommende år gør blot udfordringen endnu større.

Højere kvalitet og tidlig indsats gennem bedre normeringer, mere uddannet personale og mere tid til forberedelse og pædagogfaglig ledelse er nogle af vejene frem. Vi har behov for politikere, der investerer i det gode børneliv, for vi har simpelthen ikke råd til at lade være.

Stem for et #godtbørneliv. Vi ønsker alle en god valgkamp.

Bertha Langhoff Hansen
Formand for BUPL Midtsjælland

Læs også:

2 ud af 3 pædagoger: Vi kan ikke drage tilstrækkelig omsorg for børnene

 

Alene i vores ni kommuner mangler der over 250 mio. kr. for at nå anbefalingerne – minimum 47 mio. kr. i Slagelse, 31 mio. kr. i Kalundborg og 19 mio. kr. i Sorø.