Flotte ord med temmelig negativ betydning


De kommunale budgetter og budgetforslag er fyldt med flotte og løfterige ord. Ofte dækker ordene dog over nedskæringer og besparelser.


Opdateret d. 20. september 2020

Af Jonna Jul Gudmundsen, formand BUPL Sydjylland

Jeg er vokset op på landet, og der er vi opdraget til at kalde en spade for en spade – eller i dette tilfælde en besparelse for en besparelse. Men sådan siger man ikke på ’politikersprog’, skulle jeg hilse at sige.

Vi har i BUPL Sydjylland de seneste uger gennemtrawlet adskillige kommunale budgetforslag for at kunne skrive høringssvar og give vores mening til kende for at påvirke de endelige beslutninger. Når vi som fagforening kæmper for de bedst mulige betingelser og vilkår for pædagogernes arbejde, så er vi naturligvis særligt på vagt over for ord som ’besparelser’ og ’nedskæringer’ på børn- og ungeområdet.

Men de kommunale budgetter indeholder sandelig ingen besparelser. Nej da. De er fyldt med potentiale, handling, harmonisering, rum og råderum.

Her er et par af mine yndlingseksempler – med oversættelse:

 

Potentiale

Når vi som pædagoger ser børn og unges potentiale, så handler det om, hvordan de kan vokse og udvikle sig, blive større, stærkere, dygtigere og gladere. Ikke om, hvordan de kan skæres ned.

Men når kommuner opererer med et såkaldt ’potentialekatalog’, så handler det i høj grad om at finde sparepotentiale, og dette potentiale udmøntes ofte som endda ret store nedskæringer.


Rum

Ordet rum indgår i mange former og sammenhænge i de kommunale budgetter, fx: ’råderum’, ’rum til prioritering’ eller endda ’rum til velfærdsprioriteringer’. Det lyder jo vældig godt med alt det rum.

Når jeg personligt taler om, at jeg har brug for rum til noget, så mener jeg større rum og mere plads. Og et råderum opfatter jeg som noget positivt, vi faktisk kan råde over og bruge til noget. Men der tager jeg naturligvis helt fejl.

Politikernes rum og råderum er små rum, hvor man som udgangspunkt skal skære nogle kvadratmeter væk for at gøre dem endnu mindre. Altså rum til nedskæringer og besparelser.

 

Handling

Handling er jo et dejligt positivt og aktivt ord ladet med kraft og foretagsomhed. Men ligesom i politikernes andre fine kataloger, så er et ’handlekatalog’ ofte fyldt med besparelser. Handlingen består altså mestendels i at skære ned.

 

Harmonisering

Her har vi også et skønt ord – hvem vil ikke gerne have harmoni? I en kommune skriver man fx i budgetforslaget, at en mindre andel af pædagoger i daginstitutionerne skal sørge for, at der sker en harmonisering med SFO’erne.

Harmoniseringen består helt konkret i, at man også skærer ned på antallet af pædagoger i SFO’erne. Men det er selvfølgelig også en form for harmoni, når noget bliver lige ringe to steder.

 

Hverdagseffektiviseringer

Når vi taler om effektiviseringer, så forstår de fleste af os trods alt godt, at det handler om at løbe hurtigere eller i hvert fald arbejde smartere.

Men når man sætter ordet ’hverdag’ foran effektiviseringerne, får man det til at lyde som små ting, der er lette at ændre i dagligdagen. De såkaldte ’hverdagseffektiviseringer’ dækker dog ofte over temmelig store besparelser.

Her er jeg nødt til at sige, at det ord må være opfundet af nogen, som ikke kender til hverdagen ude i institutionerne. I pædagogernes i forvejen pressede og stressede arbejdsliv er der absolut ikke noget at give af – og da slet ikke til hverdag.

 

Kære politikere, det er en ommer. Hvis I ønsker at skære ned og spare, så bare pak de flotte ord væk og sig det, som det er!