Flertallet af landets kommuner vil spare på børnene


Der bliver længere mellem pædagogerne ude på grøn stue til næste år. Det viser en gennemgang af de kommunale budgetter, som BUPL’s lokale fagforeninger har foretaget – besparelser på over 100 millioner kroner er på vej


Udgivet d. 17 september, 2018

Dårligere normeringer. Flere lukkedage. Ingen vikardækning. Tidligere overgang fra vuggestue til børnehave, kortere åbningstid Det kan blive konsekvensen i flere kommuner, der planlægger besparelser på børneområdet i 2019.

BUPL’s lokale fagforeninger har gennemgået de kommunale budgetforslag i samtlige af landets 98 kommuner, og det er trist læsning for børn, forældre og pædagoger. Blot 17 kommuner er grønne og lægger op til at forbedre for 55 mio. kr. Til sammenligning var der sidste år på samme tidspunkt 52 grønne kommuner, der tilsammen ville forbedre for 200 mio. kr. Desuden er der i år hele 43 røde kommuner, der tilsammen lægger op til at forringe kvaliteten med 137 mio. kr. Sidste år på samme tidspunkt var der blot 13 røde kommuner, der lagde op til at spare for 30 mio. kr.

”Det er trist, at man så tydeligt kan se, at der lige har været kommunalvalg. Sidste år ved denne tid var der investeringer på vej til børnene i mange kommuner, og 8 ud af 10 kommunalvalgskandidater angav, at de ville ønske, at der var minimumsnormeringer i daginstitutionerne i deres kommune. Vi sagde derfor lidt i sjov, at vi gerne ville have valgår hvert år. Nu er det ikke sjov længere. Nu er det alvor, og nedskæringer er den helt forkerte vej at gå. Der er brug for investeringer”, siger BUPL-formand Elisa Rimpler.

Regeringen har ellers lige lanceret et finanslovsudspil, hvor der er øremærket 190 millioner kroner om året over en fireårig periode til at løfte normeringerne i de mest udsatte daginstitutioner. Det svarer til ca. 460 fuldtids pædagogstillinger. Men med de kommende besparelser i kommunerne risikerer investeringerne at blive udhulet, inden de når ud i daginstitutionerne.

Nogle af de værste kommuner lægger op til at spare direkte på normeringen eller lade børnene rykke meget tidligere fra vuggestue til børnehave. I Aarhus Kommune er der et sparekatalog med besparelser på 35,4 millioner kroner på vej i 2019, og det fik i torsdags en større gruppe forældre til at demonstrere foran rådhuset. I Svendborg Kommune planlægges besparelser på 5,4 millioner kroner i 2019, som direkte vil ramme normeringerne i daginstitutionerne, mens der i Lejre Kommune lægges op til besparelser på 2,7 millioner. De penge skal findes ved at forkorte åbningstiden i vuggestuer og børnehaver.

I enkelte kommuner er budgettet allerede blevet lukket via forlig, så her bliver besparelserne en realitet. F.eks. i Kolding Kommune hvor man har vedtaget besparelser på 3,89 millioner kroner – blandt andet ved at indføre flere lukkedage i daginstitutionerne i 2019.

Normeringerne er i forvejen historisk dårlige. Hvis man måler normeringerne i daginstitutionerne i dag op imod niveauet i 2009, mangler der 4.000 fuldtidsansatte pædagoger på landsplan. Og netop i 2009 råbte flere førende forskere vagt i gevær og sagde, at kvaliteten i daginstitutionerne skulle genoprettes. Siden er det kun gået i den forkerte retning. Situationen i daginstitutionerne presses yderligere af, at børnetallet stiger med 70.000 børn i alderen 0-5 år over de kommende 10 år.

”Vi ved, at der skal ansættes 10.000 flere pædagoger for at holde de nuværende normeringer, når børnetallet stiger de kommende år. Det er i gennemsnit 1.000 pædagoger om året. Så er det ikke en særlig smart prioritering at fyre pædagoger i det nye år”, siger Elisa Rimpler.

Landets kommunalbestyrelser skal have vedtaget de endelige budgetter inden den 15. oktober 2018, men BUPL vil på baggrund af de foreløbige budgetter tage kontakt til børneminister Mai Mercado og børneordførere fra Folketingets øvrige partier.

Se hele Danmarkskortet. Ved at klikke på den enkelte kommune, kommer der en kort tekst frem, og det er derfra muligt at se en mere detaljeret beskrivelse af kommunens budgetforslag.

For yderligere oplysninger:

Elisa Rimpler, formand i BUPL, tlf.: 40 23 20 69

Michael Andersen, pressechef i BUPL, tlf.: 23 44 53 83

Børnetal stiger med 70.000 børn i alderen 0-5 år frem mod 2028

Der har været nedskæringer i normeringerne siden 2009