Flere private daginstitutioner og skoler skal have overenskomst


Antallet af private daginstitutioner og skoler er støt voksende, men mange af dem har ingen overenskomst. Det giver ringere vilkår for både børn og ansatte, mener BUPL, som nu vil gøre noget ved problemet.


Udgivet d. 1 marts, 2017

”Det er vigtigt, at pædagoger og pædagogiske ledere arbejder under ordnede forhold og vilkår, men der er stadig et stort stykke vej på det private. Jeg håber, at vi med denne intensiverede indsats kan komme tættere på målet om, at alle daginstitutioner og skoler har en overenskomst.”

Sådan siger Birgitte Conradsen, næstformand i BUPL, om den indsats BUPL netop har skudt i gang. BUPL har kortlagt omfanget af overenskomster for private skoler og daginstitutioner, og illustrerer via to danmarkskort andelen af private, der har tegnet overenskomst med BUPL og den geografiske fordeling blandt dem. Kortene viser, at 67,6 procent af de private daginstitutioner er overenskomstdækkede, mens tallet er 54 procent for de private skoler.

Ifølge de seneste tal fra tænketanken Cevea er antallet af private daginstitutioner fordoblet siden 2010. Samme tendens gælder for antallet af indskrevne børn på området. Tilsvarende er antallet af private skoler med tilknyttede daginstitutioner også stærkt stigende.

Derfor gør BUPL nu en indsats for at rådgive de private daginstitutioner og skoler om fordelene ved at have en overenskomst, både for ledelse, medarbejdere og børn. Erfaringen viser nemlig, at pædagoger på arbejdspladser uden overenskomst har markant dårligere arbejdsvilkår end deres kolleger med overenskomst. De får dårligere løn, skal selv sørge for pensionsopsparing og er ringere stillet i tilfælde af sygdom.

”En overenskomst sikrer, at institutionens medarbejdere får den nødvendige sikkerhed, hvad angår blandt andet løn, pension og ferie. Med den sikkerhed i baghovedet kan pædagogerne og deres ledere koncentrere sig 100 procent om det vigtige arbejde med børnene, hvilket er i alles interesse,” siger Birgitte Conradsen.

Det er primært i yderområder, hvor mange tidligere offentlige skoler og daginstitutioner har måtte lukke, at der er sket en opblomstring i antallet af private skoler og daginstitutioner.

Formanden for FOLA, Louise Gjervig Lehn, mener, det er vigtigt, at pædagoger generelt set har ordentlige arbejdsvilkår, da det er i alles interesse. Hun bakker derfor op om overenskomstindsatsen fra BUPL.

”Som forældre ønsker vi, at der er gode rammer omkring vores børn i daginstitutionerne. At pædagogerne har tid til omsorg og nærvær til børnene. Tid til pædagogiske og udviklende læringsmiljøer. At pædagogerne arbejder under ordentlige arbejdsvilkår gør vel netop, at de i højere grad kan koncentrere sig om arbejdet med børnene”, siger Louise Gjervig Lehn.

Se Danmarkskortet for private dagtilbud her.

Se Danmarkskortet for private skoler her.

 

For yderligere oplysninger:

Louise Gjervig Lehn, formand for FOLA, tlf. 40 50 77 58

Birgitte Conradsen, næstformand i BUPL, tlf. 61 61 16 27

Clavs Sylvest, pressekonsulent i BUPL, tlf. 61 96 40 03