Flere pædagoger til børnene er en god investering


Politikerne skal se børn som en investering. Ikke en udgift. Sådan lyder konklusionen i en ny vismandsrapport fra Det Økonomiske Råd, som har særligt fokus på daginstitutionsområdet.


Udgivet d. 30 maj, 2017

Rådet skriver, at:

“studier har vist, at børns omgivelser påvirker udviklingen af børns kognitive, sociale og emotionelle evner. Generelt afhænger effekten af kvaliteten i pasningen, og en forbedring af kvaliteten vil alt andet lige øge arbejdsudbuddet og produktiviteten på lang sigt”.

BUPL-formand Elisa Bergmann håber, at politikerne – både på Christiansborg og ude i kommunerne – vil nærlæse rapporten. Hun forstår nemlig ikke, at politikerne ofte siger, at de ikke har råd til at skabe bedre normeringer i daginstitutionerne.

”Vismændenes konklusion er jo netop, at politikerne skal være mere langsigtede og lade være med at se daginstitutionsområdet som en udgift. Gode daginstitutioner er derimod en gevinst for børnene og en investering for samfundet”, siger Elisa Bergmann.

Rapporten kommer på et tidspunkt, hvor normeringerne i landets daginstitutioner er historisk dårlige. Nye tal fra Danmarks Statistik viste i øvrigt tidligere på måneden, at børnetallet i alderen 0-5 år stiger med knap 56.000 børn frem mod 2025. Svarende til en stigning på 16 procent. Så kvaliteten i daginstitutionerne er med andre ord i bund, og presset bliver massivt over de kommende otte år.

Vismændene skriver desuden, at daginstitutioner giver bedre effekt end dagpleje, hvilket ifølge rapporten “sandsynligvis kan tilskrives, at personalet i daginstitutionerne er bedre uddannet”. Uddannelsesniveauet kan altså ifølge vismændene opfattes som et mål for kvaliteten.

Regeringen sidder i disse dage og forhandler om en ny dagtilbudsreform, hvor BUPL har efterspurgt en målsætning for flere uddannede pædagoger til børnene. I dag er det kun 59 procent af personalet i daginstitutionerne, der er uddannede pædagoger.

”Vismændene fremhæver jo også i rapporten, at uddannelsesniveauet har en betydning. Selvfølgelig – fristes man til at sige. Det er jo også derfor, at politikerne har en målsætning om 95 procent uddannede lærere i folkeskolen. Med vismandsrapporten i hånden er det på høje tid, at der også kommer tilsvarende mål på dagtilbudsområdet”, siger Elisa Bergmann.

For yderligere oplysninger:

Elisa Bergmann, formand i BUPL, tlf.: 40 23 20 69

Michael Andersen, pressechef i BUPL, tlf.: 22 77 40 90


Fakta:

Børnetal stiger med 56.000 børn i alderen 0-5 år frem mod 2025 (pdf).

Der har været nedskæringer i normeringerne siden 2009 (pdf).

Kun seks ud af 10 ansatte i daginstitutionerne er uddannede pædagoger.