Flere pædagoger nu: Hørsholm har ikke råd til nøl


Børn og unge er i mange år blevet nedprioriteret i Hørsholm Kommune. Det kan ikke komme som en overraskelse, at normeringen og andelen af uddannede pædagoger til børnene er alarmerende lav.


Opdateret d. 09. februar 2021

Af: Sidsel Pedersen, Faglig sekretær i BUPL Nordsjælland med ansvar for Hørsholm Kommune

Svend Erik Christiansen (S), formand for Børne- og skoleudvalget (BSU), udtaler i nærværende avis d. 1.2.2021: ”For få voksne i børnehaverne: Så langt er der til målet”, at problemet er, at kommunen ikke kender de officielle tal for normeringerne. Og videre, at Hørsholm Kommune derfor venter på, at regeringen fortæller dem, hvor niveauet skal være.

Det kan undre at ovenstående bliver forklaringen på ikke at investere i børnene og højne kvaliteten og dermed normeringen i Hørsholm. Gennem årene har kommunen med forskellige forklaringer valgt at nedsætte budgettildeling til blandt andet dagtilbud. Om det er nedsættelse af pædagogandelen fra 60% til 53% eller om det er at fjerne 3 ugers budgettildeling med en forklaring om lukkeuger, så rammer disse initiativer normeringen og pædagogandelen negativt. Man indskrænker servicen og fjerner ressourcer, for derefter at udvide servicen igen, men uden at tilføre midler. Det er i praksis, hvad der sker.

Er Hørsholm Kommune gået i baglås?

At Hørsholm Kommune nu synes at være gået i baglås, fordi regeringen ikke har meldt officielle tal for normering ud, er svært begribeligt. BUPL Nordsjælland har analyseret Hørsholms normeringer, og vi har tilbudt et samarbejde og sparring. Hørsholm Kommune kunne med fordel skele til Fredensborg Kommune, hvor et spændende samarbejde på tværs har resulteret i indsigter, som er mulige at handle på.

Men for at rette op på nogle af de tidligere besparelser, så skal der handles nu. Der er ikke grund til at vente på regeringens niveau for normering og se tilstandene forværres – det gælder om at investere i børn og unge.

Der er mangel på pædagoger

Det er korrekt, at der er mangel på pædagoger, og at denne mangel forstærkes i de kommende år. Dette kalder på mange typer at initiativer, hvis kommunen ønsker at være en attraktiv arbejdsplads. Herunder pædagogers mulighed for sparring og faglige fællesskaber, hvilket kalder på, at pædagogandelen bør være højere i Hørsholm Kommune.

Et andet skridt er sparre med BUPL og indgå uddannelsesaftaler. Det vil sige, at der indgås gensidigt forpligtende aftaler med de gode medhjælpere, PAU’ere og akademikere, som kan få meritpædagoguddannelsen. Fastholdelse af seniorer kan være et andet relevant initiativ, som kan bidrage til et øget antal pædagoger.

Hørsholm skal agere nu

Hvis Hørsholm Kommune ønsker at ændre den nuværende situationen på daginstitutionerne, bør det gode spor fra dette års budgetforhandlinger fortsættes. Det, at investere løbende i området, og på den måde genoprette kvaliteten for både børn og pædagoger, behøver ikke at afvente regeringens officielle tal for normering.

Kvalitet tiltrækker

Løbende investeringer viser både borgere og pædagoger, at der er vilje til at skabe gode udviklingsmiljøer for børnene og gode arbejdspladser for pædagogerne. Kvalitet tiltrækker, lad os gå ned ad den vej sammen.


Sidsel Pedersen, faglig sekretær, BUPL Nordsjælland

Sidsel Pedersen, faglig sekretær, BUPL Nordsjælland