Flere kommuner svigter udsatte børn


Blot fire ud af 10 kommuner prioriterer flere pædagoger til udsatte børn, viser tal fra KORA. Så er det svært for pædagogerne at bryde den negative sociale arv, siger BUPL-formand Elisa Bergmann


Udgivet d. 31 januar, 2017

Børn fra udsatte familier har brug for ekstra nærvær og støtte i deres trivsel og udvikling, når de går i vuggestue og børnehave. Men det er kun et mindretal af landets kommuner, der prioriterer flere pædagoger til udsatte børn, viser en ny forskningsrapport fra KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.

Kun fire ud af ti kommuner giver ekstra ressourcer til daginstitutioner baseret på socioøkonomiske kriterier – populært kaldet ’sociale normeringer’. Ved sociale normeringer forstås altså, at der tildeles ekstra ressourcer koncentreret om de institutioner, der har en høj andel af børn fra socioøkonomisk dårligt stillede hjem.

”Det er dybt bekymrende, at sociale normeringer ikke bliver prioriteret højere ude i kommunerne. Børneområdet har været udsat for store besparelser de seneste år, og derfor havde jeg en klar forventning om, at langt hovedparten af kommuner i det mindste ville målrette ekstra ressourcer til de mest udsatte børn”, siger BUPL-formand Elisa Bergmann.

Hun henviser til tal fra Danmarks Statistik, der viser, at normeringerne er faldet med det, der svarer til 4000 fuldtidsansatte pædagoger siden 2009 (pdf).

”Vi ved jo, at der i de fleste kommuner er områder med en høj koncentration af familier og børn i udsatte positioner. Derfor er man nødt til at bruge sociale normeringer. For ellers vil pædagogerne slet ikke kunne løfte den store og komplekse opgaven med at sikre, at vi får alle børn med, når normeringerne er så dårlige, som de er i dag”, forklarer Elisa Bergmann.

Tallene fra KORA viser desuden, at kommunerne i gennemsnit bruger under fem procent af det samlede budget på daginstitutionsområdet på sociale normeringer.

”Tallet burde være langt højere. Kommunerne har jo konstateret, at der er et problem, men så afsætter de ganske få midler til at løse det”, siger Elisa Bergmann.

Hun vil nu sende rapporten fra KORA videre til Kommunernes Landsforening, så kommunerne kan blive bedre til at lære af hinanden, selv om Elisa Bergmann i bund og grund mener, at sociale normeringer er en lappeløsning.

”Vi vil langt hellere foretrække en bedre normering i alle landets kommuner. Når vi i BUPL alligevel anbefaler sociale normeringer, er det, fordi vi kan se, at mange kommuner ikke tager hensyn til, at de har en høj andel af socialt udsatte. Hverken når det drejer sig om normeringer eller i pædagogandelen. Det er bekymrende, at de ikke skeler til, at de har særlige udfordringer”, siger Elisa Bergmann.

”Især fordi vi ved, at en tidlig indsats i daginstitutionerne har afgørende betydning, hvis vi skal bryde negativ social arv og give alle børn samme muligheder. Men det kræver, at vi har ressourcerne til at styrke indsatsen med sprog, dannelse og forældresamarbejde, og det kræver altså, at der er pædagoger nok.”

Regeringen er på vej med en dagtilbudsreform, der ventes i løbet af foråret 2017. I forbindelse med reformen har regeringen afsat 580 millioner kroner over fire år til styrkede dagtilbud, og daværende børneminister Ellen Trane Nørby (V) udtalte i 2016:

”Vi vil blandt andet fokusere på de børn, der kommer fra hjem, hvor der ikke er særlig mange bøger i reolerne. Det er alfa og omega, at vi går tidligt ind, hvis vi skal nedbryde den negative sociale arv”.

Derfor vil Elisa Bergmann også drøfte rapporten fra KORA med den nye børneminister Mai Mercado (K) for at sikre, at politikerne prioriterer en tidlig indsats til børn i udsatte positioner.

Førende eksperter inden for børneområdet som forsknings- og udviklingschef Andreas Rasch-Christensen, professor Charlotte Ringsmose, rektor Stefan Hermann og direktør i SFI Agi Csonka har tidligere efterlyst sociale normeringer i forhold til udsatte børn i vuggestue og børnehave.

 

For yderligere oplysninger:

Elisa Bergmann, formand for BUPL, tlf.: 40 23 20 69

Michael Andersen, presseansvarlig i BUPL, tlf.: 23 44 53 83

 

Se hele rapporten fra KORA her (pdf).

En rapport fra SFI fastslog i 2014, at særligt udsatte børn klarer sig bedre i forhold til uddannelse, arbejdsmarked og får nemmere ved at bryde den negative sociale arv, hvis de er i daginstitutioner af høj kvalitet med blandt andet gode normeringer (pdf).

En rapport fra KORA viste i 2016, at en lang række af landets kommuner har flere udsatte børn end landsgennemsnittet og samtidig en normering i daginstitutionerne, der er under landsgennemsnittet.