Flere forældre vælger vuggestue frem for dagpleje


Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at flere børn i 0-2 års alderen kommer i dagtilbud. Hele stigningen er sket i vuggestuen, mens antallet af børn i dagpleje falder.


Udgivet d. 20 marts, 2014

Når forældre skal vælge mellem vuggestue og dagpleje, så hælder flere og flere til vuggestuen. Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen af 0-2-årige i dagpasning er steget fra 66,1 til 67,9 pct. fra 2008 til 2013. Og hele stigningen er altså sket i vuggestuen.

Tallene viser, at der fra 2008 til 2013 er kommet 7679 flere børn i 0-2 års alderen i vuggestue, mens antallet af børn i dagpleje i samme periode er faldet med 16.843. Så i en periode med ellers faldende børnetal stiger antallet af vuggestuebørn markant. Det glæder Henning Pedersen, formand for pædagogernes fagforening BUPL.

”Vores medlemmer gør et fantastisk stykke arbejde ude i vuggestuerne, og jeg er glad for, at forældrene også kan se kvaliteten af vores arbejde. Tallene er et vink med en vognstang til de kommuner, der bliver ved med at skære på antallet af pædagoger i vuggestuen. Kvaliteten bliver altså forringet, når der bliver længere mellem pædagogerne”, siger Henning Pedersen.

Undersøgelsen ’Effekter af Dagtilbud’ viste sidste år, at vuggestuebørn klarer sig bedre end børn, der går i dagpleje. Børn, der går i vuggestue, påbegynder med markant større sandsynlighed en ungdomsuddannelse straks efter folkeskolen, end børn der går i dagpleje.

For de udsatte børn er der 18 procentpoint større sandsynlighed for, at de begynder i gymnasiet eller andre ungdomsuddannelser som 16-årige, hvis de har gået i vuggestue. Vuggestuebørn får også senere signifikant højere karakterer i dansk og matematik, end de børn, der går i dagpleje.

Se undersøgelsen ‘Effekter af Dagtilbud’ (pdf).

Kommunerne bruger i øjeblikket det faldende børnetal som argument, når de skærer ned på antallet af pædagoger i vuggestuen og børnehaven. Men når flere og flere børn bliver passet ude, så ender nedskæringerne med at forværre normeringerne, så der kommer færre pædagoger pr. barn.

”Kommunerne får hvert år 500 millioner på finansloven til at sikre bedre normeringer og flere pædagoger, men kommunerne bruger kun halvdelen af pengene til formålet. Det duer ikke, når flere og forældrene så tydeligt vælger vuggestuen, men at midlerne ikke følger med”, fastslår Henning Pedersen.

Yderligere oplysninger:

Henning Pedersen, formand for pædagogernes fagforening BUPL: 20 20 49 84

Michael Andersen, presseansvarlig i BUPL: 23 44 53 83