Flere besparelser på fritidscentre, på pædagoger i undervisningen og på specialområdet


Aalborg Kommunes budgetforslag indeholder flere store besparelser. Det viser meget tydeligt, at der ikke er en politisk vilje til at investere og genoprette på børne- og ungeområdet.


Udgivet d. 31. august 2020

Fredag den 28. august fremlagde Magistraten/byrådet i Aalborg Kommune deres forslag til budget 2021.

Forslaget har udvidelser på daginstitutionsområdet, men ”kun” de midler som Aalborg Kommune har fået til demografien – altså det stigende børnetal – og til minimumsnormeringer. Der er ingen af kommunens ”egne” penge, som investeres.  Demografien betyder, at der planlægges fem nye daginstitutioner frem til 2025. Det er dog glædeligt, at der satses på vuggestuepladser – både i integrerede institutioner og i vuggestuer.

På DUS-området har politikerne heller ikke fundet anledning til at investere eller genoprette. Men endnu engang skal pædagoger i skolen og pædagoger og børn på specialområdet betale for tiltag på andre områder. Det foreslås, at der skæres endnu to millioner kroner på pædagoger i undervisningen.

I forhold til specialbørnene i gruppe 3 og 4 foreslås det, at de skal have samme elendige normering som på normal-DUS-II-området. Det betyder en reduktion i normering på 40 procent – ja FYRRE PROCENT!!!! Forslaget fra Skoleudvalget om penge til en arbejdstidsaftale for pædagogerne i den understøttende undervisning er IKKE med i budgetforslaget.

På Fritidscenter-området er der – igen – lagt op til store besparelser. Der skæres på samarbejdet mellem fritidscentre og distriktsskoler – i alt 600.000 kroner. Derudover skæres der 700.000 kroner ved en sammenlægning af Lindholm FC og Unge-Aktivitetscenter på Løvbakken. Det forringer normeringen og det pædagogiske arbejde.

TR-MØDER

På grund af Covid-19 afholdes der ikke et samlet TR-møde, og der afholdes kun TR-møder for områder, der er berørt af besparelsesforslag.

Der afholdes ekstraordinært TR-møde på onsdag den 2. september kl. 14.00 – 15.00 for TR på Fritidscentrene, Fritidscenterledere, der er medlem af BUPL, inviteres hermed også med til mødet.

På mødet vil budgetforslaget 2021 på FC-området blive uddybet, og der vil være en fællesdrøftelse af, hvordan vi reagerer og agerer i forhold til forslaget.

Der afholdes ekstraordinært TR-møde på onsdag den 2. september kl. 15.00 – 16.00 for TR på DUS-ordningerne. DUS-/Indskolingsledere, der er medlem af BUPL, inviteres hermed også med til mødet.

På mødet vil budgetforslaget 2021 på DUS-området blive uddybet og der vil være en fællesdrøftelse af, hvordan vi reagerer og agerer i forhold til forslaget.

VIGTIGE DATOER:
  • Den 17. september kl. 13, hvor byrådet førstebehandler forslaget
  • Den 24. september, hvor partierne forhandler budgettet
Politisk kommentar

Det er meget skuffende og helt uforståeligt, at der fortsat ikke er vilje til at investere og genoprette på børne- og ungeområdet. Og at der ovenikøbet for 117. gang spares på fritidscentre, på pædagoger i undervisningen og på specialområdet.

Vi håber at se rigtig mange tillidsrepræsentanter og ledere til møderne på onsdag, så vi kan få talt om budgetforslaget og lagt planer for arbejdet med at få fjernet besparelsesforslagene.

I forhold til 1. behandlingen af Budget 21 er vi ikke helt klar over, om vi må være i byrådssalen. Men vi ved allerede nu, at Borgermødet vil foregå on-line. Så på grund af Covid-19, bliver det lidt anderledes.

Og så er der naturligvis mulighed for alle medlemmer at kommentere ovenstående ved at maile til undertegnede på lth@bupl.dk

I kan også følge med på min Facebook-side, hvor der nok vil komme et opslag eller to. Find mig og anmod om venskab, så trykker jeg ”bekræft”.

Venlig hilsen

Liselotte Thomsen

Formand BUPL Nordjylland