Flere besparelser i vente i Frederikshavn Kommune?


I juni landede den nye kommuneaftale. Det er denne aftale som er retningsgivende for, hvordan økonomien i kommunerne udarter sig. Frederikshavn har igen fået tilført beløb i millionklassen i kommunale tilskud, men det ændrer ikke på, at der foreligger et idékatalog med besparelser. Her i er der spareforslag som vedrører både daginstitutions-, skole- og klubområdet.


Opdateret d. 21. august 2018

Frustrationerne er til at tage og føle på. Der hersker ingen tvivl om, at medarbejderne er spændt hårdt for. På grund af mange års besparelser, er det stort set umuligt at pege på steder der kan spares mere. Konklusionen må være vi for længst er nået dertil, hvor “der skæres ind til benet”. Man kan måske ligefrem diskutere, om vi er nået dertil hvor en arm eller ben er sat af?

Selv om politikerne har fyldt lidt penge i børne- og ungeområdet, så er der stadig besparelser i luften i forhold til Budget 2019. Frederikshavn Kommune ligger i top 10 i Danmark over de kommuner, som bruger færrest penge pr. 0-5 årig. En placering som ingen kan være hverken bekendt eller stolt af.

Tillidsrepræsentanterne har mandag den 20. august afholdt TR-møde. På mødet havde vi besøg af Christina Lykke og Helle Mortensen fra Børne- og Ungdomsudvalget, for at drøfte hverdagens udfordringer i både daginstitution, skole og klub. Dialogen med politikerne fortsætter, da det er utroligt vigtigt at virkeligheds-opdatere beslutningstagerne i kommunen. Vi vil fortsat føre dialog med politikerne omkring budget 2019, som skal første behandles i byrådet den 12. september.

Vi håber og satser på, at dialogen med politikerne bærer frugt, så Frederikshavn Kommune ikke endnu engang skal stå model til en løftet sparekniv.