Finanslov løfter børneområdet med 580 millioner kroner


Regeringen og støttepartierne i blå blok har vedtaget en finanslov, der giver et løft til børneområdet. Et lille skridt på vej mod en genopretning af normeringerne, siger BUPL.


Udgivet d. 18 november, 2016

Børneområdet får et lille løft i den finanslovsaftale, som regeringen fredag præsenterede sammen med støttepartierne fra DF, Liberal Alliance og Konservative. Der afsættes 580 millioner kroner over en periode på fire år, der skal skabe bedre kvalitet i daginstitutionerne.

BUPL-formand Elisa Bergmann er glad for, at partierne trods alt fandt en pose penge til børneområdet. 580 millioner kroner over fire år batter ikke voldsomt ude på gul stue, men det er et skridt i den rigtige retning.

”Der har de seneste år været en stigende anerkendelse af, at en tidlig indsats i vuggestuen og børnehaven betaler sig. Derfor er det positivt, at Venstre nu investerer i børnene. Det er nye toner i forhold til sidste års finanslov, hvor Claus Hjort sagde, at børnene måtte vente en omgang”, siger Elisa Bergmann.

”Men det er klart, at 580 millioner kroner over fire år ikke løser de dårlige normeringer med et trylleslag. Normeringerne er historisk dårlige. Hvis man måler normeringerne i daginstitutionerne i dag op imod niveauet i 2009, mangler der faktisk 4.000 fuldtidsansatte pædagoger på landsplan. Så det bliver et langt og sejt træk”, fastslår Elisa Bergmann.

Hvis samtlige 580 millioner kroner går til bedre normeringer, så svarer det til 360 pædagoger i børnehaver og vuggestuer. Børneminister Ellen Trane Nørby har tidligere sagt, at pengene primært bør gå til at bryde den negative sociale arv med en styrket tidlig indsats.

Det fremgår af finansloven, at udmøntningen af de 580 millioner kroner vil blive forhandlet i forbindelse med, at regeringen præsenterer sin nye dagtilbudsreform i begyndelsen af 2017.

”Her er det oplagt, at regeringen også præsenterer en målsætning om en pædagogandel i daginstitutionerne, som vi også kender det på skoleområdet i forbindelse med skolereformen”, siger Elisa Bergmann.

Da skolereformen blev vedtaget i 2013, satte politikerne en målsætning om, at andelen af linjefagsuddannede lærere skulle hæves til 95 procent frem mod 2020. Over en periode på syv år.

”Når politikerne stiller flere krav til personalet, betyder det altså flere krav til fagligheden. Derfor er det nødvendigt, at politikerne også supplerer en dagtilbudsreform med et mål for andelen af pædagoger. Og her siger vi så, at en andel på 80 procent frem mod 2025 er realistisk”, fortæller Elisa Bergmann.

For yderligere oplysninger:

Elisa Bergmann, formand i BUPL, tlf.: 40 23 20 69

Michael Andersen, presseansvarlig i BUPL, tlf.: 22 77 40 90