Finanslov: Flere penge til tidlig indsats


Regeringen og DF har indgået aftale om finansloven for 2019, der afsætter 760 millioner kroner til de daginstitutioner med flest børn i udsatte positioner. Næste skridt skal være en langsigtet plan for børneområdet, siger BUPL-formand Elisa Rimpler


Udgivet d. 30. november 2018

Der er flere pædagoger på vej til de yngste og mest sårbare børn. Regeringen og Dansk Folkeparti har på finansloven for 2019 afsat 760 millioner kroner til at ansætte flere pædagoger over de kommende fire år.

Pengene er en del af regeringens såkaldte 1000-dages program. Det er 14 procent af landets daginstitutioner, der kan se frem til bedre normeringer, og BUPL-formand Elisa Rimpler anerkender, at investeringen kan mærkes, hvis man bruger pengene klogt.

”Børneområdet har været udsat for store besparelser de seneste år og har brug for en genopretning. Vi har anbefalet politikerne at begynde med de yngste og de mest sårbare børn, og med at øge kvaliteten med flere uddannede pædagoger”, siger Elisa Rimpler.

”Når det er sagt, så er finansloven og 1000-dages programmet kun ét første skridt ud af mange. Regeringen har afsat midler til blandt andet at ansætte 475 flere pædagoger i daginstitutionerne, men der mangler faktisk 4000 pædagoger i forhold til niveauet før den økonomiske krise. Derfor er der brug for en langsigtet national handlingsplan for børneområdet”.

BUPL har netop holdt kongres i Nyborg, hvor BUPL’s delegerede har vedtaget en ny progressiv strategi, der skal styrke pædagogers faglighed. Under kongressen åbnede Socialdemokratiets Mette Frederiksen op for, at minimumsnormeringer måske skal indføres i daginstitutionerne. Mens børneminister Mai Mercado fremhævede pædagogers store betydning, når det handler om at hjælpe og støtte børn i udsatte positioner.

”Børneområdet er kommet højere på den politiske dagsorden, men der skal mere handling bag de mange ord og skåltaler. BUPL kæmper videre for at få indført minimumsnormeringer i daginstitutionerne og hævet pædagogandelen”, fortæller Elisa Rimpler.

Hun ærgrer sig dog over, at regeringens oprindelige forslag om at øge kvaliteten med ansættelse af flere pædagoger er ændret til også at omfatte pædagogiske assistenter. Realiseringen af den styrkede læreplan forudsætter nemlig, at fagligheden styrkes i daginstitutionerne. Og så er skole- og fritidsområdet blevet forbigået i finansloven. Pædagogerne i skolen oplever, at de sjældent har tid til at forberede sig ordentligt sammen med deres lærerkollegaer, mens pædagogerne i fritidsinstitutionerne har svært ved at støtte og hjælpe de mere sårbare børn og unge på grund af tidspres og nedskæringer.

For yderligere oplysninger:

Elisa Rimpler, formand for BUPL, tlf.: 40232069

Michael Andersen, pressechef i BUPL, tlf.: 23445383

Se finansloven for 2019

Se BUPL’s udspil om tidlig indsats

FAKTA

Børnetal stiger med 70.000 børn i alderen 0-5 år frem mod 2028

Ni ud af ti danskere ønsker minimumsnormeringer

8 ud af 10 byrådskandidater ønsker minimumsnormeringer

Der har været nedskæringer i normeringerne siden 2009

Kommuner ligger milevidt fra BUPL’s minimumsnormering