Finanslov 2020 – lovbundne minimumsnormeringer!


De øgede midler og lovkrav til minimumsnormeringer er hårdt tiltrængt i vores ni kommuner, hvor vi for eksempel har Kalundborg med landets 4. dårligste normering og Sorø med landets 2. dårligste normering”, udtaler Bertha Langhoff Hansen


Udgivet d. 5. december 2019

Så kom Finanslov 2020 endelig på plads – og vi fik lovbundne minimumsnormeringer! Det betyder, at der er sat en prop i de seneste mange års konstante besparelser på børneområdet, og at vi nu endelig kan begynde at bygge området op igen. Vi må dog væbne os med noget tålmodighed, for minimumsnormeringer er først fuldt indfaset i 2025. Indfasningen ser således ud:

Allerede næste år vil det være muligt at ansætte 1.500 flere pædagoger, og i 2025 vil det være muligt at have ansat næsten 5.000 flere pædagoger end vi er i dag. Dertil kommer flere pædagoger, efterhånden som den demografiske udvikling viser, at der kommer flere børn i aldersgruppen 0-6 år. Det blev aftalt i økonomiaftalen for kommunerne for næste år, og skal følges op de kommende år. Disse aftaler er noget der vil kunne mærkes helt ude på hver enkelt stue. Det vil betyde bedre arbejdsvilkår for pædagogerne, og det vil betyde en forbedret pædagogisk indsats overfor børnene.

”Det er glædeligt, at vi nu får mulighed for at sætte en prop i de konstante forringelser, vores børn og pædagoger har været udsat for de sidste mange år. Jeg havde dog gerne set, at indfasningen sker meget hurtigere, så også de pædagoger, vuggestue- og børnehavebørn vi har i dag får glæde af minimumsnormeringerne. De øgede midler og lovkrav til minimumsnormeringer er hårdt tiltrængt i vores ni kommuner, hvor vi for eksempel har Kalundborg med landets 4. dårligste normering og Sorø med landets 2. dårligste normering”, udtaler Bertha Langhoff Hansen, formand for BUPL Midtsjælland.

”Det er vigtigt at huske, at dette kun er en bund, et absolut minimum. Vi opfordrer derfor stadig alle vores kommuner til at investere yderligere i vores daginstitutioner, men også i vores SFO’er og klubtilbud. Hele området har været udsultet i alt for lang tid, og det er nu, det skal vendes. Vores børn har fortjent et rigtig godt børneliv”, slutter Bertha Langhoff Hansen.

Udover lovbundne minimumsnormeringer i dagtilbuddene indeholder finanslovsaftalen også en aftale om, at det i særlig grad er uddannet personale, der skal ansættes de kommende år, og så skal pædagoguddannelsen styrkes. Desuden blev det aftalt, at ordningen omkring sociale normeringer, hvor der prioriteres en pulje penge til institutioner med mange udsatte børn, fortsætter de kommende år. Dertil kommer, at der afsættes 275 mio. i 2020 stigende til 807 mio. kr. i 2023 til at styrke folkeskolen. Pengene vil i første omgang blive brugt til at ansætte flere lærere, men BUPL vil arbejde for, at pædagogerne i skolen også tilgodeses, da vi er en vigtig del i at sikre gode rammer for undervisning, leg og bevægelse.