Fattige børn sætter pædagoger i etisk dilemma


Ny undersøgelse viser, at flere børn i institutioner kommer fra familier, der har så få ressourcer, at der ikke er råd til vintertøj og madpakker.


Opdateret d. 28. januar 2019

Hvad skal man som pædagog gøre, når man ser børn i shorts og t-shirt i frostgrader? Eller når børnene ikke har madpakker med sidst på måneden? Det etiske dilemma står 38 % af pædagogerne i landets institutioner i, når børnenes forældre har ikke råd til at dække deres basale behov. Det viser en undersøgelse blandt 473 BUPL-medlemmer.

Børnefattigdom har store konsekvenser for børnene. Det er et dilemma for både barnet, forældrene og pædagogerne. I hverdagen sætter det også pædagogerne i et etisk dilemma, når børnene lider under, at forældrene er fattige, mener formand i BUPL Fyn, Rikke Hunsdahl:

– Der er både behov for handling i forhold til barnets trivsel og afsavn og i forhold til politisk synlighed på hele samfundsmæssige problem. Der ligger dog et etisk problem i at skulle jonglere mellem det at kompensere for mangel på f.eks. mad, fødselsdag eller tøj, hvis ikke der er en tæt relation og dialog med forældrene om det. Måske er de ikke villige til denne dialog, og skal man så som institution alligevel tage over? Man kan godt give ekstra tøj i vuggestuen, men hvad med hjemturen og aftensmad? Det er vores alle sammens problem. Familier er forskellige og har forskellige ressourcer, men ingen bør lide under sult eller kulde.

Stigning i antallet af fattige børn
Undersøgelsen viser også, at 23 % af de adspurgte pædagoger oplever en stigning i antallet af familier, der er økonomisk presset. Konsekvenserne af fattigdommen rammer børnene hårdt. Ofte mangler de vintertøj, har usunde eller ingen madpakker med, og de er ikke på ferie med mor og far. Børnefattigdom kan også forhindre børnene i at udvikle deres sociale relationer.

– Det kræver noget ekstra af børnehaven/skolen at sikre fællesskabet, når man ikke har lige muligheder. Det bliver meget tydeligt, når de ikke holder fødselsdage eller kommer med til fødselsdage, fordi der ikke er penge til gaver. Eller når de ikke går til fodbold eller gymnastik, siger Rikke Hunsdahl.

Hun mener, at opgaven er at finde muligheder, der bunder i tillid og dialog med forældrene, så det ikke er det faktum, at man er uden penge, der er afgørende for, om man holder fødselsdage eller går til fodbold.

– Vi ved, at nogen ikke har råd til fritidsaktiviteter. I BUPL Fyn vil vi også gerne se på den ulighed. Man kunne sammen med SFO have adgang til f.eks. en fritidsaktivitet. Det skal ikke kun være for de udvalgte, siger Rikke Hunsdahl.

Samfundsproblem
Tal fra december 2018 i en undersøgelse om børnefattigdom i kommunerne lavet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at der over hele Fyn er en stigning i antallet af børn, der lever i familier, der ikke har råd til at dække børnenes basale behov. I Odense Kommune er antallet af børn, der lever i familier med for få ressourcer otte procent. På Langeland 10 er tallet 10 procent.

– Børnefattigdom er et samfundsproblem, som vi skal påvirke. Man skal kunne opretholde en vis standard, selvom man er på kontanthjælp. Det at presse familier til det yderste er ikke en løsning – og det går ud over akt for mange børn og unge, mener formanden i BUPL Fyn.

Pædagogerne udlåner tøj til børnene, søger hjælp hos kommunerne og arrangerer tøjindsamlinger for at hjælpe børnene og familierne. Også det skaber etiske dilemmaer og overvejelser, siger Rikke Hunsdahl:

– Det etiske dilemma består i, at man samler ind og hermed ”udstiller” nogle familier. Især er det tydeligt på skoleområdet, hvor barnet er mere bevidst om, hvis tøj det har på, og om maden kommer fra skolens kasse. Det kræver etiske overvejelser og samtaler med forældrene, så vi ikke får børnene udstillet. Men hvad gør vi, hvis forældrene ikke vil have tøj eller mad, selvom det det der er, ikke er tilstrækkeligt? Barnet kommer først, men vi har også ifølge etisk grundlag også en forpligtigelse i forhold til forældrene – og i øvrigt også en forpligtigelse om at diskutere dette med kommunen/samfundet. Vi skal sikre, at vi ikke ekstra-udsætter børnene, der i forvejen er udsatte. Hvordan gør vi det bedst?

Flere eksperter peger på, at stigningen i antallet af børnefattigdom blandt andet skyldes forældre, der er ramt af kontanthjælpsloftet.