Færre pædagoger i klubber, SFO’er og skoler i 2017


Lukning af klubtilbud, dårligere normering i SFO’en og færre pædagogtimer i indskolingen. Flertallet af landets kommuner lægger op til besparelser på pædagoger i skole- og fritidsdelen.


Udgivet d. 20 september, 2016

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby har netop lanceret en stor aktionsplan mod mobning, der skal sikre bedre trivsel for børn i skole- og fritidstilbud. Og her er pædagogerne udset til at spille en nøglerolle i børnenes hverdag. Nye budgettal viser dog, at mange kommuner i det nye år har tænkt sig at spare på pædagoger i skoler, SFO’er og klubber.

BUPL’s lokale fagforeninger har gennemgået næste års budgettal på skole- og fritidsområdet for de enkelte kommuner. Indtil videre er der kommet indmeldinger fra 95 ud af landets 98 kommuner. 53 kommuner planlægger nedskæringer som rammer pædagogernes arbejde på fritidsområdet eller i skolen. 36 vil holde budgetterne i ro. Kun i 6 kommuner er der udsigt til forbedringer samlet set.

”Det er dybt bekymrende, at kommunerne nu for andet år i træk lægger op til besparelser på skole- og fritidsområdet. Der er mange gode intentioner med at få skolereformen tilbage på sporet og senest en aktionsplan mod mobning for at forbedre børnene trivsel. Men virkeligheden ude i klubber, SFO’er og skoler er altså en ganske anden”, fastslår BUPL-formand Elisa Bergmann.

På skoledelen har kommuner som Holbæk, Ålborg, Skanderborg, Rebild foreslået besparelser på pædagoger i indskolingen. I flere andre kommuner er der lagt op til besparelser på tildelingen til den understøttende undervisning.

”Det er lidt absurd, at vi i sidste måned kunne fortælle historien om, at flere af landets kommuner er ivrige efter at sende mange pædagoger på efteruddannelse, så vores medlemmer kan rustes endnu bedre til deres nye opgaver i skolen. Nu står vi så i en situation, hvor kommunerne vil spare på selvsamme pædagoger” siger Elisa Bergmann.

Hvis man fokuserer på kommunernes sparekataloger på fritidsdelen, er der tale om lukning af klubtilbud, besparelser på normeringen, reduceret åbningstid og flere lukkedage. Samlet set vil kommunerne spare omkring 70 millioner kroner på fritidsinstitutionerne, og det er rigtig meget på et forholdsvis lille område i den kommunale økonomi, der blot fylder 6 milliarder kroner. Til sammenligning vil kommunerne i 2017 spare 145 millioner kroner på dagtilbudsområdet, hvor det samlede budget er 30 mia. kroner.

”Flere kommuner har valgt at åbne for, at skolerne kan forkorte skoledagen ved at have flere timer med en pædagog og en lærer sammen i timerne. Altså de såkaldte tovoksenordninger. Det betyder, at SFO’er og klubber skal åbne tidligere for at tage imod børnene, men det er tydeligvis kommet bag på flere kommunalpolitikere, at øget åbningstid selvfølgelig kræver flere pædagoger. Nu kan vi i stedet for se frem til endnu et år med endnu dårligere normeringer”, siger Elisa Bergmann.

Se hele Danmarkskortet her. Ved at klikke på den enkelte kommune, kommer der en kort tekst frem, og det er derfra muligt at se en mere detaljeret beskrivelse af kommunens budgetforslag.

Landets kommunalbestyrelser er netop i disse dage ved endeligt at vedtage budgettet for næste år. Elisa Bergmann vil på baggrund af de foreløbige indmeldinger fra kommunerne tage kontakt til Martin Damm, formand for Kommunernes Landsforening og undervisningsminister Ellen Trane Nørby.

 

For yderligere oplysninger:

Elisa Bergmann, formand for BUPL, tlf. 40 23 20 69

Michael Andersen, presseansvarlig i BUPL, tlf. 23 44 53 83

 

Se også: Kortere skoledag kommer til at koste mindst 225 millioner kroner