Fællesskabet har skabt et forlig


Der er nu et samlet overenskomstforlig på det kommunale område. Det er fællesskabet, der har skabt resultatet, siger BUPL-formand Elisa Bergmann


Opdateret d. 26. marts 2020

Vi har et forlig. Efter syv lange uger i Forligsinstitutionen er det lykkedes at indgå en ny overenskomstaftale i kommunerne.

”Det er historisk, at vi er nået hertil. Efter langtrukne forhandlinger, sammenbrud og udsættelse. Der er ingen tvivl om, at det er solidariteten og sammenholdet, der har båret os hele vejen. Det har på mange måder været et usædvanligt forløb, og jeg ser det som en ny start for fagbevægelsen”, siger BUPL-formand Elisa Bergmann.

Forliget med kommunerne sikrer en samlet værdi af overenskomsten på 8,1 procent over de kommende tre år. Det såkaldte ”privatlønsværn” er også blevet fjernet, hvilket betyder, at det private arbejdsmarked fremover ikke kan stikke af fra det offentlige arbejdsmarked.

Det er lykkedes at modstå KL’s krav om forringelser af seniordagene, og så har BUPL sammen med Socialpædagogerne, FOA og Sundhedskartellet skaffet en ligelønspulje på 85 millioner kroner, så vi kan tage første skridt mod ligeløn i Danmark.

Det er dog kun på kommunernes område, at vi har et forlig. Der er kun et delforlig på regionernes område, og på statens område er der endnu ikke et forlig. Det er ifølge Elisa Bergmann vigtigt, at vi får alle i mål.

”Vi har stået skulder ved skulder – på tværs af faggrupper og kommuner, regioner og i staten i flere måneder nu. Derfor var det meget vigtigt for BUPL, at vi fik ét samlet forlig på kommunernes område”, siger Elisa Bergmann.

For yderligere oplysninger:

Elisa Bergmann, formand for BUPL, tlf.: 40 23 20 69

Michael Andersen, pressechef i BUPL, tlf.: 23 44 53 83