Faaborg-Midtfyn Kommune tager selv ansvar for at implementere den nye dagtilbudslov


Hvordan bliver der egentlig arbejdet med den nye dagtilbudslovs potentiale ude i de fynske kommuner? Det er Faaborg-Midtfyn Kommune et godt eksempel på.


Opdateret d. 20. juni 2019

Pædagogerne skal inddrages
I Faaborg-Midtfyn Kommune har man siden den nye dagtilbudslov trådte i kraft d.1. juli 2018, taget opgaven alvorligt. Man har nemlig arbejdet dedikeret med at implementere reformen i praksis ude i dagtilbuddene i kommunen. En af de helt konkrete tiltag, der er iværksat, er at pædagogerne ganske enkelt inddrages i implementeringen af den nye dagtilbudslov, for at give dem medejerskab:

”Pædagogerne er dem der planlægger den daglige pædagogisk praksis, og er tættest på kerneopgaven, som jo er børnene. De har nemmere ved at tage den nye lov til sig, når de selv er deltagende. De tager samtidig afsæt i fælles viden. Alle kan reflektere ud fra fælles viden, og udvikle videre sammen. Det er en stor styrke. Det er på den måde ikke kun for få udvalgte i institutionen, men for alle pædagoger der nu har fået fælles sprog omkring den nye dagtilbudslov”. Det fortæller Lissi Beier, der er områdeleder i Faaborg-Midtfyn Kommune, og en af tovholderne på processen.

Lissi Beier er områdechef i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det sidste år har hun også været en af tovholderne på at implementere den nye dagtilbudslov ude i kommunens institutioner.

 

Nye kasketter til alle
Med den nye lov, påtager pædagogerne sig en ny rolle, i deres arbejde. Den opgave bliver de klædt på til via uddannelsen til ”Fagligt Fyrtårn”. Uddannelsen er etableret i et samarbejde mellem UCL og kommunen, og nøje tilrettelagte fyraftensmøder. Det stiller også nye krav til lederne, der skal vejlede og facilitere de processer, hvor pædagogerne kan få sparring – både fra kolleger og af ledelsen:

”Det er den systemiske og social-konstruktivistiske forståelse som danner grundlag for ledelsesarbejdet. Vi vil gerne have det bedste frem i pædagogern. Llade dem komme ud over rampen, som de kompetente, faglige individer, de hver især er. Det betyder at vi arbejder med samskabende mini-projekter, hvor vi prøver noget af”, fortæller Lissi Beier.

Det vigtige ejerskab
På den måde handler det i grunden meget om ejerskab til den nye dagtilbudsreform. Det virker simpelthen bare bedre, når den enkelte pædagog føler, at han eller hun, har en stemme, og en rolle at udfylde i den store sammenhæng. Faaborg-Midtfyn Kommune har, for at sikre at den følelse at ejerskab indfinder sig hos den enkelte, nedsat arbejdsgrupper, og kigget på f.eks. de nationale mål og omsat dem. Så det giver mening ind i den pædagogiske praksis.

En måde at gå til det på, har været at introducere det, de i kommunen kalder ”Læringsblomsten” i uddannelsesforløbet. ”Læringsblomsten” er et redskab hvor der bliver arbejdet ud fra seks temaer indenfor det pædagogiske arbejde. Temaerne er ikke ukendte for det pædagogiske arbejde. F.eks. ”Social Udvikling”, ”Natur, Udeliv, Science” eller ”Krop, Sanser og Bevægelse”. Med afsæt i reformen, skal approachen til arbejdet med temaerne fremover, og i højere grad, systematiseres ind i daglige rutiner, voksen-initierede aktiviteter og børnefælleskaber. Det er ambitionen at læringsblomsten vil blive et inspirations- og refleksionsværktøj til pædagogisk planlægning:

”Alle skal arbejde med dagtilbudsloven i praksis og prøve noget af. Prøve sig selv af. Udgangspunktet er hele tiden den enkelte pædagogs egen praksis. Her kan man støtte sig til læringsblomsten, og sikre at man kommer hele vejen rundt om den”, fortæller Lissi.

Samme sprog – samme retning
Men hvorfor er det vigtigt at alle nu bliver uddannet til at være faglige fyrtårne? Fra et ledelsesmæssigt perspektiv, mener Lissi Beier, at uddannelsen til fagligt fyrtårn giver den samlede gruppe en fælles viden og forståelse:

”Fagligheden får et løft, når alle taler samme sprog, og har fælles mål og retning for det pædagogiske arbejde. På den måde kan vi som ledelse skabe et fagligt rum, hvor vi ikke udmønter pædagogisk praksis ud fra ”synsninger”, men ud fra evidens og didaktisk faglige overvejelser, slutter Lissi Beier.

Faktaboks:
Da den nye dagtilbudsreform trådte i kraft 1.juli 2018, var de i Faaborg-Midtfyn Kommune hurtigt ude af starthullerne med at folde reformen ud. De gik blandt andet i gang med at uddanne alle pædagoger i kommunen til såkaldte faglige fyrtårne. Fyrtårne skal lyse i mørket, og vise vej. Faglige fyrtårne i sammenhængen med den nye dagtilbudslov, skal vise kolleger vej i det pædagogiske arbejde med udgangspunkt i de præmisser reformen kalder på. Fyrtårnene er nu i gang med forløbet, og uddannelsen er et samarbejde mellem UCL og kommunen. Her bliver pædagogerne klædt på til blandt andet at udarbejde planer for pædagogisk læreplanlægning, en opgave der ifølge den nye reform, skal prioriteres højt.