Få værktøjer til bedre psykisk arbejdsmiljø


Det psykiske arbejdsmiljø er under pres, og det er vigtigt at få nogle gode værktøjer for at få skabt et godt arbejdsmiljø. SPARK viser jer, hvordan I selv kan arbejde med det psykiske arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads.


Udgivet d. 14. januar 2021

BUPL har siden corona brød ud i marts 2020 sendt tre vilkårsundersøgelser ud til alle medlemmerne og spurgt pædagoger og ledere om vilkårene på de pædagogiske arbejdspladser.

20.000 medlemmer har deltaget i den tredje vilkårsundersøgelse, der viser, at arbejdsmiljøet er forværret siden den første nedlukning og genåbningen i foråret. 21 pct. af pædagogerne
svarer nu, at deres arbejdsmiljø er dårligt – hvor det i juni var 13 procent og 18 procent i april.

På Fyn er de seneste tal 16 procent og i Nyborg alene svarede 22 procent, at deres arbejdsmiljø var dårligt. Også på Fyn betyder det en stigning i antallet af pædagoger, der oplever et dårligt arbejdsmiljø. I foråret var tallene nemlig 9 procent for Fyn og 13 procent for Nyborg.

“I en tid, hvor pædagogernes psykiske arbejdsmiljø i den grad er under pres, er det vigtigt at få nogle gode værktøjer, for det er vigtigere end nogensinde at få skabt et godt psykisk arbejdsmiljø ude i institutionerne,” siger næstformand i BUPL Fyn, Pernille Isaksen.

Den tredje trivselsundersøgelse viser også, at 38 procent af de fynske pædagogerne svarer, der ikke er nok ressourcer til både at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer og lave godt pædagogisk arbejde med børnene og de unge. I foråret var det tal 26 procent.

“Det går jo ud over det psykiske arbejdsmiljø, når pædagoger og ledere ikke kan løfte den pædagogiske opgave,” siger næstformanden.

Dertil kommer konstante skiftende retningslinjer, sygemeldinger fra kollegaer, der skal lade sig teste og de udendørs udfordringer, der følger med vinteren. Derfor kan der være et behov for at løfte arbejdsmiljøet efter snart et år med corona.

“BUPL er konstant opmærksom på det gode psykiske arbejdsmiljø. Og det er vigtigt, at kommunerne i høj grad er opmærksomme på institutionernes arbejdsmiljø og tager ansvar for at løfte det,” siger Pernille Isaksen.

SPARK viser jer, hvordan I selv kan arbejde med det psykiske arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads. Og det kan du læse mere om lige her.