Et stort ja til OK21 på det kommunale område


82 procent af pædagogerne stemte ja til OK21. I Midtsjællands område løb Lejre med sejren, og både vandrepokal og flødeboller er nu på vej til pædagogerne i Lejre Kommune.


Opdateret d. 30. marts 2021

Urafstemningen er nu overstået, og 82 procent af pædagogerne stemte ja til OK21-resultatet. OK21 giver pædagogerne en reallønsstigning over de næste tre år. Den tager med sin nye (og lidt større end sidst) ligelønspulje et lille skridt til at rette mere op på ligelønsproblematikken, den forbedrer pensionen for både pædagoger og ledere, og den sikrer bedre løn til de studerende.

Derudover er der aftalt forbedringer omkring arbejdstiden for skolepædagoger, der indføres et mellemlederbegreb, og der igangsættes såkaldte AUA-projekter om bl.a. rekruttering og pædagogisk kompetenceudvikling. Læs mere her: https://bupl.dk/wp-content/uploads/2021/03/ok21-urafstemningsfolder_finale-30.pdf

”Et ja til OK21 er et vigtigt skridt i den rigtige retning for pædagogerne”, siger Bertha Langhoff Hansen, formand for BUPL Midtsjælland, og takker for ja’et og for den store indsats, alle pædagoger har ydet. Hun understreger, at resultatet bærer præg af de rammer, forhandlingerne er sket inden for. ”Vi kunne godt have ønsket os et endnu bedre resultat i en tid, hvor pædagogernes arbejde igen og igen er blevet fremhævet som en samfundskritisk funktion, men arbejdsgiver havde mere fokus på en samfundsøkonomisk ansvarlig overenskomst. Set i det lys, har vi udnyttet rammen på bedst mulig vis”, udtaler Bertha Langhoff Hansen.

Men arbejdet slutter ikke her. Med en stemmeprocent på næsten 67 procent, som kun har været højere i 2008 og 2018, så har pædagogerne vist, at overenskomstaftaler er vigtige, og at man ønsker at bakke op om den linje, som BUPL har valgt at forfølge. ”Det er SÅ vigtigt og stiller os alt andet lige bedre, når vi nu skal tage de næste skridt for blandt andet at forsøge at rette op på pædagogernes historiske lønefterslæb, forankre den pædagogiske profession (herunder pædagogfaglig ledelse tættere på) endnu mere, og værne om arbejdsmiljø og MED-system”, mener Bertha Langhoff Hansen.

 

Lejre Kommune fik højeste stemmeprocent

I BUPL Midtsjælland endte stemmedeltagelsen med at se således ud:

 

 

 

 

 

 

 

 

Traditionen tro har BUPL Midtsjælland afholdt konkurrence om, hvem der kunne få den højeste stemmeprocent, og som oversigten viser, så løb Lejre Kommune med sejren ved OK21-afstemningen. Det var længe et opgør mellem Sorø, Greve og Lejre, men Lejre trak fra til sidst og sejrede med en stemmeprocent på 78,7. ”Det er dejligt, at vi har så engagerede pædagoger, så jeg vil gerne ønske tillykke til pædagogerne i Lejre, og sige tak for den flotte valgdeltagelse”, udtaler Bertha Langhoff Hansen. BUPL Midtsjællands vandrepokal og lækre flødeboller til alle pædagoger er dermed på vej til Lejre.

 

Hvad nu?

OK21 er ikke endeligt overstået endnu. Alle fagforbund skal have afsluttet deres urafstemninger, og der går et par uger endnu, før alle har stemt om deres respektive overenskomstresultater. Når alle resultater foreligger – og det skal ske senest d. 21. april – så ved vi, om det er blevet et samlet ja eller nej på tværs af fagforeningerne til OK21.