Et skridt på vejen til minimumsnormeringer


Så blev fordelingen af de 500 millioner kroner til bedre normeringer offentliggjort, da regeringen og støttepartierne præsenterede deres aftale i mandags. Pengene skal bruges i 2020 og er et vigtigt skridt på vejen mod at nå en bundgrænse for antallet af pædagoger til børnene i daginstitutionerne


Opdateret d. 20. februar 2020

Pengene er fordelt efter børnetallet i den enkelte kommune, og her er fordelingen i København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør:

  • 63,6 millioner kroner til Københavns Kommune. Hvis alle pengene udmøntes til pædagogtimer, svarer beløbet til 192 fuldtids pædagogstillinger.
  • 9,9 millioner kroner til Frederiksberg Kommune. Hvis alle pengene udmøntes til pædagogtimer, svarer beløbet til 30,1 fuldtids pædagogstillinger.
  • 4,2 millioner kroner til Tårnby Kommune. Hvis alle pengene udmøntes til pædagogtimer, svarer beløbet til 13,1 fuldtids pædagogstillinger.
  • 1,3 millioner kroner til Dragør Kommune. Hvis alle pengene udmøntes til pædagogtimer, svarer beløbet til 3,8 fuldtids pædagogstillinger.

Det er positivt, at pengene bliver udmøntet til kommunerne nu. Børnene kan ikke vente længere. Desværre ved vi endnu ikke, hvor mange af midlerne, der går til administrationsomkostninger og hvor mange der går til pædagogtimer.

Pædagogandelen skal hæves
Desværre er kommunerne ikke forpligtet til at ansætte pædagoger, men kan anvende de afsatte penge til at ansætte pædagogisk personale. Hvis vi kigger på pædagogandelen i BUPL Hovedstadens fire kommuner, så ligger de alle under landsgennemsnittet:

  • Landsgennemsnit, pædagogandel: 57,6 procent
  • København, pædagogandel: 55,3 procent
  • Dragør, pædagogandel: 52 procent
  • Tårnby, pædagogandel: 53,2 procent
  • Frederiksberg: 54,6 procent

Vi har dog i BUPL Hovedstaden et klart ønske om, at samtlige penge bliver brugt til flere pædagogtimer på den enkelte stue. Da høj pædagogisk faglighed og høj kvalitet hænger sammen. Derfor er det vigtigt, at det er pædagoger, der sættes op i tid i personalegruppen.

Langsom indfasning af minimumsnormeringer
De 500 millioner kroner i 2020 er første skridt på vejen mod minimumsnormeringer. Frem til 2025 vil beløbet stige til 1,6 milliard kroner. Efter mange år uden investeringer i børneområdet er det et vigtigt skridt på vejen. Men der er stadig lang vej til en genopretning af børneområdet. BUPL Hovedstaden følger udmøntningen af pengene tæt i kommunerne.

Kommentaren er skrevet af: Henriette Brockdorff, formand BUPL Hovedstaden