Formand Michael Egelund: Et år på trods


Pædagoger yder dagligt en kæmpe indsats. Ikke på grund af lønnen, men på trods. Ikke på grund af gode rammer og normeringer, men på trods. Ikke på grund af politisk anerkendelse, men på trods


Opdateret d. 21. december 2018

Jul det’ cool
”Jul det’ cool” af MC Einar fra 1986 er nærmest blevet folkeeje. Egentlig var sangen ment som et satirisk og syrligt modspil til julens sødsuppesange. Den blev et hit, og i dag er det svært, at forestille sig en jul uden den er cool. De fleste ved nok også, at alle KODA-rettigheder ikke er gået til MC Einar, men til den amerikanske komponist Leroy Anderson arvinger, fordi hans sang fra 1948 ”Sleigh Ride” indgår med en eller to toner for meget i MC Einars sang.
Historien er på mange måder fantastisk og helt modsat den nationale morale i ”Den grimme ælling”, der som bekendt vokser op og bliver en smuk, hvid og stolt svane, der efterfølgende høster anerkendelse. Det gør MC måske også kunstnerisk, men bandet tjener ikke en krone i royalties, for dem får Andersons amerikanske arvinger.

Pædagoger giver sig selv hver dag
Selvom historien ikke er direkte sammenlignelig med pædagogisk arbejde, så er der paralleller. Pædagoger giver hver dag uselvisk sig selv i det offentliges tjeneste eller indenfor det private område. I mødet med børn, unge og voksne yder de en kæmpe indsats og gør en forskel for det enkelte barn og deres familier – for børnefællesskaberne og for kollegaerne. Ikke på grund af lønnen, men på trods. Ikke på grund af gode rammer og normeringer, men på trods. Ikke på grund af politisk anerkendelse, men på trods.

Løngabet skal væk
Der er i dag en lønforskel mellem kvinder og mænd på op mod 15%, og de kvindedominerede fag er særligt udsatte. Det er ikke retfærdigt! Kampen for ligeløn bliver derfor også et helt centralt tema frem til næste overenskomst i såvel BUPL som i den øvrige del af den kvindedominerede fagbevægelse. Målet er entydigt: vi skal have udjævnet løngabet mellem de kvindedominerede og mandsdominerede faggrupper.

Pædagoger er under for stort pres
Normering og vilkår er under konstant pres. Normeringerne er i alle kommuner under vores minimumsbud på 1:3 i vuggestuerne og 1:6 i børnehaverne. Jeg kan godt forstå rammer og normeringer fylder for pædagogerne, for der er et alt for stort pres. I 2019 gennemfører vi derfor to store vilkårsundersøgelser. En for daginstitutionsområdet og en for skole- og fritidsområdet.

Kommunale projekter fjerner fokus fra den basale omsorgsopgave
En tendens, jeg absolut ikke holder af, er kommunernes ’overivring’ i at ville noget godt, som resulterer i nye opgaver og projekter, der fjerner fokus fra den basale omsorgsopgave. En tendens, der alt for ofte er tænkt i skrivebordslandskabet på rådhusene, uden blik for praksis.

Politisk anerkendelse og politiske beslutninger mangler
Jeg savner ganske enkelt politisk anerkendelse og ikke mindst politiske beslutninger, der baner vejen for det arbejde, der skal gøres i hverdagen, og som anerkender værdien af det i tillid til, at medarbejderne gør deres bedste. Jeg savner, at der udvises lige så stor interesse i kommunerne for dialog med pædagogerne på gulvet, som overfor måltal og målemetoder udarbejdet af konsulentvirksomheder. Jeg ønsker mig, at året 2019 bliver brugt til at skrælle kontroltankegangen – og dertil hørende strategier – væk.

Ulighed kalder på fællesskabet
Jeg ønsker mig i det hele taget, at vi fremover fokuserer på, hvordan vi i fællesskab kan arbejde med de problemer, der nu engang altid vil være i et komplekst samfund med stigende ulighed og et sprog, der snarere ekskluderer end inkluderer mennesker.

God jul og godt nytår
I håb om en jul der er cool, ønskes I alle et rigtig godt nytår med tak for jeres store indsats i et velfærdssamfund, der igen og igen udfordres.

Michael Egelund, formand i BUPL Storkøbenhavn