Er det fortsat målet at få minimumsnormeringer i Herlev?


Herlev Kommune har med de kommende statslige puljemidler mulighed for at nå en fornuftig minimumsnormering for alle kommunens børn. Desværre tyder noget på, at Herlev ikke fortsætter den gode – og aftalte – forbedring af normeringerne på alle institutioner.


Opdateret d. 10. august 2020

af Jon Olufson, formand i BUPL Storkøbenhavn

Kommunalbestyrelsen var allerede i forbindelse med budget 2020 godt på vej mod minimumsnormeringer, tak for det. Nu har Herlev Kommune så modtaget pengene fra finansloven, og Kommunalbestyrelsen skal den 19. august beslutte udmøntningen. Desværre tyder noget på, at Herlev ikke fortsætter den gode – og aftalte – forbedring af normeringerne på alle institutioner. Pengene til minimumsnormeringer skal efter vores opfattelse bruges til et løft af bunden i alle daginstitutioner. Et løft alle børn, forældre og pædagoger kan se og mærke. Det er i BUPL’s optik intensionen med loven.

Men i Herlev overvejer man desværre at gå andre veje end at løfte daginstitutionerne generelt. Her er forslaget fra Børne- og uddannelsesudvalget at bruge minimumsmidlerne til indsatsen for udsatte børn og ikke et løft af alle daginstitutioner. Selvom det er et vigtigt og anerkendelsesværdigt formål, er det i BUPL’s optik ikke formålet med midlerne og er på ingen måde et tiltag, der hjælper på at nå minimumsnormeringernes mål om 1-3 i og 1-6.

Sociale normeringer og støttefunktioner er nødvendige og selvfølgelig noget vi støtter, men de skal oveni og ikke erstatte minimumsnormeringerne. Coronakrisen og de retningslinjer som institutionerne har fungeret under de seneste måneder, har vist os, at mange sårbare og udsatte børn trives bedre med mere voksenkontakt og færre børn i grupperne. Minimumsnormeringer er således også en grundlæggende nødvendighed for de sårbare og udsatte børn. Herlev Kommune har med de kommende statslige puljemidler mulighed for at nå en fornuftig minimumsnormering for alle kommunens børn.

Men er man i Herlev i gang med at udvande minimumsnormeringerne, før de knap nok er indført?

Kommunalbestyrelsen har sagen på dagsordenen d. 19. august og kan stadig nå at træffe en beslutning som flugter med intensionerne bag minimumsnormeringerne og kan komme alle børn i Herlev til gode.