Enorme forskelle på normeringer i kommuner


Der er stor forskel på normeringerne i landets kommuner, viser nye tal fra KORA. Det er på tide med en bundgrænse, mener BUPL og kræver minimumsnormeringer.


Udgivet d. 13 maj, 2014

Det står skidt til med normeringerne i de danske vuggestuer og børnehaver. Og forskellen mellem de enkelte kommuner er stor. Det viser netop offentliggjorte tal fra Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA).

Ifølge KORA var der i 2012 3,8 børn (0-2 år) per voksen (pædagogisk personale). For de 3-5 årige var antallet 6,66. Der er siden 2007 sket et gennemsnitligt fald på 6 procent i personalenormeringen i vuggestuer og børnehaver, skriver Politiken tirsdag.

Det er første gang, at KORA laver en landsdækkende opgørelse over normeringer i daginstitutioner. BUPL kender ikke metoden for KORAs opgørelse, men tallene er på niveau med de tilsvarende tal fra Danmarks Statistik. I 2012 lød de på 3,6 barn pr. voksen på 0-2 års området og 6,8 barn pr. voksen på 3-5 års området.

”Vi kender ikke selve metoden i KORAs tal, så vi tager selvfølgelig forbehold. Men hvis tallene står til troende, så bekræfter de jo vores billede af en normering, der i visse kommuner er virkelig dårlig”, siger Henning Pedersen, formand for BUPL.

Aarhus i top – Jammerbugt i bunden

Han hæfter sig ved, at KORA som noget nyt har opgjort normeringer på kommunalt niveau. Her kan man se store forskelle mellem de enkelte kommuner. En af kommunerne i toppen med den bedste normering er Aarhus med 3,2 barn pr. voksen på 0-2- års området og 5,5 for de 3-5 årige. I bunden er bl.a. Jammerbugt med 4,5 på 0-2-års området og 7,9 for de 3-5 årige.

”Der er alt for store forskel på de bedste og de dårligste kommuner. Vi er nødt til at have en bundgrænse, så kommunerne ikke kan skære ned på normeringer, som de vil. Det er derfor, at vi har foreslået en såkaldt minimumsnormering”, forklarer Henning Pedersen.

BUPL anbefaler en normering, der hedder 2,5 barn pr. voksen på 0-2 års området og 5,0 barn pr. voksen på 3-5 års området.

Ifølge professor i udviklingspsykologi ved Aarhus Universitet Dion Sommer er der på baggrund af international forskning sat standardgrænser for, hvor mange børn der højst bør være per voksen. For de 0-2-årige er grænsen på maksimalt tre børn per voksen, der er på stuen.

 

God normering uden pædagoger

Undersøgelsen fra KORA viser desuden, at der er stor forskel på andelen af uddannede pædagoger i de enkelte kommuner. Tendensen er, at kommuner med mange pædagoger blandt de ansatte typisk har en lavere normering, mens kommuner med en høj normering typisk har mange pædagogmedhjælpere blandt de ansatte.

”Derfor kan en god normering tilsyneladende dække over, at man har færre pædagoger på stuen. Det er et problem, da vi ved fra forskning, at netop uddannede pædagoger har en positiv effekt på børnenes udvikling og trivsel”, fortæller Henning Pedersen og fortsætter:

”Kommunerne får hvert år 500 millioner kroner på finansloven til at sikre en bedre normering, men kun halvdelen af pengene bliver brugt på børnene. Derfor bør kommunerne ansætte flere pædagoger for pengene. Det skaber både en bedre normering og en højere faglighed til glæde for børnene”.

Han er glad for, at KORA er kommet med nye tal på normeringsområdet, da de eksisterende tal fra Danmarks Statistik er behæftet med flere fejlkilder. BUPL har længe efterlyst en bedre opgørelsesmetode fra regeringen, men den er ikke kommet endnu.

”Jeg håber, at regeringen tager tallene fra KORA som et vink med en vognstang, så de snart får offentliggjort de officielle tal. Regeringen har jo lovet tallene ved finansloven for 2013, men vi venter stadig på dem”, siger Henning Pedersen.

FAKTA:

Disse kommuner har ifølge KORA den bedste normering:
Aarhus, Læsø, Fanø, Assens, Nordfyn, Kerteminde, Ærø, Lejre og Brøndby

Disse kommuner har ifølge KORA den dårligste normering:
Jammerbugt, Herning, Silkeborg, Esbjerg, Haderslev, Odense, Stevns

 

Yderligere oplysninger

Michael Andersen, presseansvarlig i BUPL: 23 44 53 83