Endnu flere besparelser i Mariagerfjord Kommune


Allerede i første nyhedsbrev var alvoren at læse i forhold til, at Mariagerfjord Kommune skal finde 81 millioner kroner for at få budgettet for 2019 til at hænge sammen. Det har siden vist sig, at det bliver endnu værre. 123 millioner kroner er budgetudfordringen på nu!


Opdateret d. 16. august 2018

Nyhedsbrev nr. 2 om budget 2019 Mariagerfjord kommune

Oplysningerne kan findes på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside under fanen Politik, dagsordner og referater, økonomiudvalget, dagsorden til møde d. 15. august. Bilag 1 – som oplysningerne står på – er vedhæftet økonomiudvalgets dagsorden.

Mandag den 6. august fik du det første nyhedsbrev fra BUPL Nordjylland om budgetarbejdet i Mariagerfjord Kommune, hvor du arbejder.

I førnævnte bilag 1 opererer man med et forslag til at finansiere de manglende ressourcer i budgettet, som går fra forhøjelse af skatteprocent, forhøjelse af grundskyld og hen over nedsættelse af buffer – den pulje, som i en årrække er sat til side i budgettet til at finansiere uventede udgifter og små udsving. Problemerne i forhold til forhøjelse af skat og grundskyld er, at kommunen får en straf, hvis det viser sig, at skatten på landsplan stiger. Det betyder, at hvis nogle kommuner sætter skatten ned, så kan Mariagerfjord Kommune sætte skatten op, men regnestykket skal ende på 0 på landsplan. Straffen vil være, at den indtægt, som en skatte eller grundskyldsstigning kan give, kun udmøntes med 25 procent til Mariagerfjord Kommune det første år, med 50 procent de næste to år, og først efter tre hele budgetår får Mariagerfjord Kommune hele indtægten fra skatte- eller grundskyldsstigningen til sig selv.

I nyhedsbrev nr. 1 oplistede jeg de forslag til råderumsskabelse, som var aktuelle på daværende tidspunkt. De er alle fortsat i spil, så hvis du har brug for at se dem igen, henvises til nyhedsbrev nr. 1.

Nedenfor vil kun de ”nye” forslag til, hvordan man kan finde pengene i Mariagerfjord Kommune, blive oplistet. Igen vil det blot være de forslag, som kan få konsekvenser for det pædagogiske arbejde og dem, der arbejder hermed.

Følgende forslag til besparelse er nye:
  • En nedskrivning af alle lønkonti på 1,5 procent. Det vil sige, at det decentrale lønbudget kommer til at mangle lønkroner – ergo vil det betyde afskedigelser.
  • En rammebesparelse fordelt på udvalgsområder på 1,5 procent af driftsrammen. Det vil sige, at Børn- og Familieudvalget skal finde besparelsesforslag for endnu flere penge, end de allerede har gjort.
  • Desuden figurerer et antal puljer, som Mariagerfjord Kommune er blevet tilkendt via økonomiaftalen, som der ikke er binding på. Der er tre tilskud, der retter sig mod ældreområdet, og et enkelt, som dagtilbud har fået til bedre kvalitet i dagtilbud.
  • Udvalget for Børn- og Familie peger på forårs SFO – der handler om at få børnehavebørnene tidligere i SFO, for at gøre plads til nye børn i børnehaven. Forårs SFO kan vel være på SFO normering, men det fremgår ikke.
  • Tidligere børnehavestart betyder, at børnene kan/skal starte i børnehave tidligere end i dag. I dag kan børnene starte i børnehave, når barnet er 2 år og 11 måneder. I flere omgange har Børn- og Familieudvalget i budgetlægninger opereret med det forslag, og hver gang har det været muligt at få det til at gå væk igen. Det er en skjult nednormering, fordi børnene både i SFO og i børnehave bliver yngre!
  • Det overvejes at man kan iværksætte strukturændringer på organisations- og ledelsesniveau, men at der endnu ikke er udarbejdet konkrete forslag hertil.

Det er en ordentlig mundfuld, og det kan være helt urealistisk at forholde sig til.

BUPL Nordjylland har taget kontakt til Børn- og Familieudvalget for at få et møde i stand. Der ønsker vi at drøfte det pædagogiske landskab i Mariagerfjord Kommune og muligheden for at løfte et kvalificeret pædagogisk arbejde med de vilkår, der er til stede i institutionerne. Vi vil bruge de seneste undersøgelser BUPL har lavet, knyttet til forskning på områderne, samt den viden vi har fra medlemmerne. Vi prøver om vi kan få nogle tillidsrepræsentanter til at deltage for at få hverdagen i institutionerne/på skolerne så tæt ind i drøftelserne som muligt.

Det er vigtigt, at vi alle sammen taler om budgettet og ikke mindst de konsekvenser, det kan få for de ansattes arbejdsvilkår og for de borgere, der er afhængige af hjælp. Når der igen og igen skal spares penge i kommunen, så kan man ikke blive ved med at spare på de samme områder år efter år.

Tal med dine kolleger om det! Tal med din/e leder/e om det! Tal med politikerne om det! Tilkendegiv din mening – der er mange medier at benytte sig af. Har du mod på at lave et kort læserbrev kan du altid sende det omkring BUPL Nordjylland og få læst korrektur af vores kommunikationsmedarbejder. I så fald skal det sendes til: jpn@bupl.dk

Når vi ved mere og forhåbentligt har afholdt møde med Børn- og Familieudvalget, vil der blive afsendt endnu et nyhedsbrev.

Har du spørgsmål eller kommentarer til ovenstående nyhedsbrev, er du velkommen til at ringe eller skrive til undertegnede

Venlig hilsen

Hanne Bloch Ingvardsen

Næstformand, BUPL Nordjylland

Tlf: 61556173

E-mail: hbi@bupl.dk