En storkonflikt truer – og danskerne siger fra


Vi har nu fået varslet om KL’s lammende lockout på skrift. Det er barske løjer. Men vi lader os ikke slå ud. Sammenholdet er stærkt, vores krav er rimelige og vi har befolkningen med os.


Udgivet d. 13 marts, 2018

I går sidst på eftermiddagen modtog vi KL´s varsel om lockout på skrift. På det kommunale område varsler KL lockout for ca. 250.000 medarbejdere.
Som ventet bliver vi særligt hårdt ramt. 86 procent af alle ansatte på dagtilbudsområdet samt 86 procent af alle på underviserområdet er omfattet – og dermed næsten alle pædagoger i daginstitutioner og skoler. Undtaget er lederne, special- og støttepædagoger og studerende.
I de kommende dage vil vi få et endeligt overblik over, hvor der er undtagelser.

I alt handler det om ca. 32- 35.000 pædagoger. Og ikke mindre end 750.000 børn og unge vil blive ramt af storkonflikten ved, at daginstitutioner og skoler lukker. Det vil være til stor gene for rigtig mange danskere.

KL’s lockout er en massiv optrapning. Vi tog 10 procent – svarende til 5000 pædagoger – ud til strejke, fordi det er reglerne, hvis man skal frigøre sig fra overenskomsten. Det var en markering i en låst situation. Arbejdsgiverne svarer igen ved at gange med 6-7 stykker. I alt 440.000 medarbejdere på tværs af stat, regioner og kommuner. Tak for kaffe!
Man kan jo få den kætterske tanke, at arbejdsgiverne vitterligt er ude på at smadre den højt besungne danske forhandlingsmodel, medarbejdernes ret til at udfordre ledelsesretten og det daglige partssamarbejde, der er med til at kvalificere den vigtige opgave, vi løser i vores velfærdssamfund.
Arbejdsgiverne har stirret sig blindt på medarbejderne som en økonomisk byrde og har valgt for alvor at lægge sig ud med 800.000 danskere. Vi er skatteborgere og medarbejdere, der også er forudsætningen for det økonomiske opsving.

Men vi svarer igen. Pædagoger fra nær og fjern står sammen med sygeplejersker, lærere, socialrådgivere, togførere,specialarbejdere, rengøringsassistenter, gymnasielærere og mange flere. Og det er helt fantastik at opleve det sammenhold. Vi ser nemlig perspektiverne i, at vi står sammen – skulder ved skulder. At vi ikke lader os knægte én efter én ved at acceptere forringelser af den ene overenskomst efter den anden. Men at vi sammen gør krav på vores ret. Retten til anerkendelse og til at blive værdsat for den opgave, vi løfter hver dag.

Så fra mig skal der lyde stor tak. Tak for at mærke det sammenhold og den fællesskabsånd, der er hos alle jer medlemmer, tillidsfolk og meningsdannere. Tak for opbakningen til, at vi kan trække en streg i sandet. Befolkningen er med os, viste en Gallup-undersøgelse fra weekenden. Hele 70 procent mener, vores krav er helt rimelige. Så det er NU vi skal holde fast i, at vi vil en løsning for alle, fordi vi er mere værd.
Læs om danskernes opbakning her.


Kom tæt på OK med Elisa