Projektkoordinator sætter pædagogprofessionen i bevægelse


Lokal projektkoordinator samler professionsambassadører på tværs af kommuner og fra alle slags institutionstyper for at bringe pædagogstuderende tættere på den pædagogiske virkelighed.


Opdateret d. 06. januar 2021

Projektkoordinator i BUPL Midtsjælland og Sydøst, Marie Lørring Dahl, deltog på et TR-møde i Sorø Kommune torsdag d.12. november. Her kunne hun fortælle om sit arbejde og om, hvilken rolle TR’eren har i det. Tillidsrepræsentanterne fik ligeledes mulighed for at stille spørgsmål til dels Maries arbejde, dels hele setup’et omkring det at have pædagogstuderende. Der var mange spørgsmål, aha-oplevelser og gode input at gå tilbage med og arbejde videre på.

Siden kongressen i 2018 har BUPL haft fornyet fokus på selve professionen. Det har bl.a. betydet, at BUPL har revideret sin professionsstrategi. Formålet med den nye strategi er både at have en stærk profession indadtil, men også at sikre faget tydelighed i omverdenen. Du kan læse hele BUPLS professionsstrategi her: En stærk pædagogprofession i bevægelse.

Som udløber af kongresvedtagelsen blev det blandt andet besluttet at ansætte projektkoordinatorer, der skal facilitere og videreudvikle BUPLs strategi og fokus på pædagoguddannelsen. Dette arbejde sker på alle niveauer i organisationen, men også eksternt overfor bl.a. professionshøjskolerne og vores TR’ere, og i BUPL Midtsjælland og BUPL Sytdøst er det Marie Lørring Dahl, der står for koordineringsarbejdet.

 

Netværk af professionsambassadører

Projektkoordinatorerne har faciliteret et netværk af såkaldte professionsambassadører. Disse ambassadører er pædagoger fra alle slags institutionstyper, der på tværs af institutioner og kommuner har fået rollen som formidlere af erfaring og viden om pædagogisk praksis.

Ambassadørerne har bl.a. brugt tid på at aflægge pædagoguddannelserne et besøg, hvor de i deres oplæg forsøger at flette teori ind i praksis og på den måde bringer de studerende tættere på virkeligheden ude i en daginstitution, SFO eller specialtilbud. Disse besøg har været utrolig godt modtaget af såvel studerende, lærere og pædagoger, og det kan du læse mere om her: Ildsjæle fra praksis inspirerer de studerende

 

Inspirationsaften i BUPL Midtsjælland

Torsdag d. 19. november 2020 afholdt BUPL Midtsjælland og Sydøst en inspirationsaften for vores netværk af professionsambassadører. Her deltog ambassadører fra bl.a. Køge, Holbæk, Slagelse og Ringsted. Det blev et vellykket arrangement, med masser af dialog og udveksling af erfaringer på tværs – input, viden og erfaring ambassadørerne kan tage videre med ud i deres arbejde og dialog med de pædagogstuderende.

 


 

Marie Lørring Dahl
Projektkoordinator
Telefon 25 58 93 91
Mail: mald@bupl.dk

“Jeg er projektkoordinator på BUPL’s fællesopgave ”Styrket organisering på uddannelsesstederne” og er tilknyttet BUPL Midtsjælland og BUPL Sydøst.

Jeg arbejder med at opbygge, samarbejde og styrke samskabelsesprocesser mellem BUPL, pædagoger, pædagogstuderende og undervisere på professionshøjskolen Absalon”.