En solid lussing til pædagogerne på 0-5 års området


Rødovre Kommune har ifm. budgetforliget fjernet pædagogernes betalte fridag efter Kr. Himmelfart, som de har haft siden 1990 – uden nogen form for kompensation.


Opdateret d. 02. oktober 2020

Af Charlotte Stendorf, næstformand i BUPL Storkøbenhavn og Lena Mosbæk Grønsund, fællestillidsrepræsentant i Rødovre Kommune

Budgetforliget i Rødovre Kommune betyder, at pædagogerne på 0-5 års området er blevet frataget en årlig fridag for at levere 700.000 kr. ind i kommunens budget. Det lyder måske ikke af meget, men her er tale om en fridag, de for 28 år siden selv betalte for ifm. arbejdstidsnedsættelse fra 38 til 37 t. i kommunen. Og nu fjernes fridagen uden at blinke med øjnene. Lyder det uretfærdigt? JA, det synes vi. Og det synes pædagogerne absolut også.

Pædagogerne er i forvejen en presset personalegruppe. Det har gentagne undersøgelser vist. Samtidig har pædagogerne det seneste år i den grad holdt for og givet den en ekstra skalle i forbindelse med overbelægningen i kommunens daginstitutioner. De har igen og igen fået at vide, at de har ydet en kæmpe indsats for at holde pladsgarantien i en tid med mange tilflyttere til kommunen med små børn. Dejligt, men….

Takken for den ekstra indsats – og i det hele taget – er nemlig, at man fjerner pædagogernes betalte fridag efter Kr. Himmelfart, som man har haft siden 1990 uden nogen form for kompensation. Den personalepolitiske strategi, der ligger til grund her kan kun undre. Og beslutningen kan ikke andet end føles som en solid lussing til de pædagoger, der gør deres yderste for dagligt at passe Rødovres yngste borgere på en væsentlig bedre måde end vilkårene pt lægger op til.