En nervepirrende generalforsamling


Over 300 medlemmer i BUPL Storkøbenhavn sagde farvel til Michael Egelund og velkommen til Jon Olufson. De godkendte bl.a. regnskabet, valgte ny bestyrelse, gav kommunegrupperne nye vedtægter, genvalgte Randi Tielbo som HB-medlem og nedstemte et forslag fra et flertal i bestyrelsen om en ny normeringsplan


Opdateret d. 10. oktober 2019

Af Charlotte Toft

En historisk nervepirrende generalforsamling blev indledt af næstformand Charlotte Stendorf, der i sin velkomsttale trak tråd tilbage til septemberforliget:

Septemberforliget
”I sidste måned kunne vi fejre 100 års dagen for afslutningen af den mest omfattende arbejdskamp i Danmark nogensinde. Med Septemberforliget accepterede lønmodtagerne arbejdsgivernes ret til at lede og fordele arbejdet. Til gengæld accepterede arbejdsgiverne lønmodtagernes ret til at organisere sig i fagforeninger. Endnu en gang tak til vores forfædre for at kæmpe vores kamp”.

Den sidste beretning
Han har prøvet det mange gange før – også i Prezi. Alligevel var det i år en helt særlig fremlæggelse, der ventede både formanden gennem 26 år Michael Egelund og forsamlingen.

Fra medvind til lidt medvind
Som det var tilfældet med den skriftlige beretning, blev også den mundtlige præsenteret under overskriften ’Pædagogisk medvind’ – om end i en lidt mere afdæmpet tone. For mens generalforsamlingen var i gang, var der på Christiansborg gang i at få minimumsnormeringer til at spille sammen med finanslovsforslaget. Og selvom intet i skrivende stund er afgjort, er der i første omgang ikke den forventede overensstemmelse mellem forslag og forårets demonstrationer med massive krav om minimumsnormeringer.

Fællesskab og solidaritet
I sin mundtlige beretning kom Michael Egelund bl.a. ind på styringsdagsordnerne, ligeløn, vigtigheden af en særlig indsats indenfor specialområdet og udfordringerne i at en kommune vil lave individuel løn.
”Vi har en kommune (Høje-Taastrup, red.), der vil lave individuel løn. Rimer det på fagforening? Nej, for slipper vi den her, så åbnes der for en ladeport af alt det, vi ikke står for. For det vi står for, er fællesskab og solidaritet – også på lønnen,” sagde Michael Egelund og afsluttede sin sidste tale i BUPL Storkøbenhavn med ordene:
”Tak for engagerede debatter før, under og efter generalforsamlinger i 26 år. Det har været fuldstændig fantastisk.”
Herefter kvitterede salen med stående klapsalver til en rørt afgående formand.

Fire eller fem faglige sekretærer
Et flertal i bestyrelsen ønskede at udvide antallet af faglige sekretærer fra fire til fem, og der var i budgetforslaget indarbejdet et forslag til en ny normeringsplan. Baggrunden for udvidelsen var bl.a. et ønske om at komme tættere på og styrke det politiske arbejde ude i kommunerne:
”Vores konsulenter er knaldhamrende dygtige, men de er ikke politikere. Vi skal tættere på opgaven, og jeg håber, at I har tillid til, at vi vil det rigtige. Vi er ikke en bank. Hver krone, der kommer ind, skal bruges på medlemmer,” sagde Karen Aslaug Ramm, fællestillidsrepræsentant, bestyrelsesmedlem og HB-medlem.
En godkendelse af normeringsplanen indebar et budgetteret underskud på 375.701 kr. Det forhold fik de to kritiske revisorer til at stille ændringsforslag om en normeringsplan, der fastholdt det nuværende antal på fire faglige sekretærer.
”Jeg er rystet over, at man vælger at budgettere med et underskud, og jeg kan ikke anbefale, at der stemmes for,” sagde Helle Kastrup, kritisk revisor og leder i Ballerup.
Ændringsforslaget fra de kritiske revisorer blev vedtaget, og BUPL Storkøbenhavn har derfor fortsat fire faglige sekretærer.

Regnskabet blev godkendt med et overskud på 1,9 mio. kr.

Ny formand og ny bestyrelse
For de fleste fremmødte var især formandsvalget spændende. Der var på forhånd tre kandidater og kort før præsentationen af kandidaterne, meldte en fjerde sig. Med 60% af de afgivne stemmer blev Jon Olufson valgt som ny formand for de over 6000 storkøbenhavnske pædagoger og ledere.
Der var også kampvalg til bestyrelsen, som består af i alt 21 medlemmer. Den nye bestyrelse mødes første gang 22. oktober, hvor de skal konstituere sig.
Endelig blev faglig sekretær Randi Tielbo genvalgt som HB-medlem, mens fællestillidsrepræsentant i Brøndby Kommune, Rikke Kristensen blev valgt som 2. suppleant.

Elisa Rimpler: Vi vil ikke vente 50 år mere på ligeløn
Formand for BUPL Elisa Rimpler var også mødt op for at holde tale til generalforsamlingen.
”Pædagogprofessionen er et stolt fag, og som stolte pædagoger kræver vi også løn og vilkår, der passer til det store og komplekse samfundsansvar, vi har. Vi vil ikke vente 50 år mere på ligeløn – på en mere retfærdig løn. Skridt for skridt skal vi videre af sporet fra 2018. Vi vil ikke finde os i, at vi på den ene side skal have høj faglig standard og på den anden side ingen tid har til at planlægge, udvikle og evaluere det pædagogiske arbejde. Og vi vil ikke undvære den faglige ledelse tæt på opgaven,” sagde Elisa Rimpler om den forestående ekstraordinære kongres i BUPL, der under overskriften ‘Vilkår. Løn. Faglighed’ skal ruste os i fællesskab til de kommende forhandlinger. Sidst men ikke mindst takkede Elisa Rimpler Michael Egelund for altid at sætte BUPL først i sin mangeårige kamp for pædagoger og ledere og ønskede BUPL Storkøbenhavns nye formand Jon Olufson et stort tillykke med valget.

En nervepirrende generalforsamling var afholdt, som traditionen tro sluttede den til tonerne af ’Når jeg ser et rødt flad smælde’.