Eksperter om ny undersøgelse: Dårlige normeringer truer styrket læreplan


En ny undersøgelse fra BUPL viser, at pædagogerne i landets daginstitutioner mangler tid til forberedelse, sparring og faglig refleksion. Når der ikke er pædagogressourcer nok til at indfri den nye, styrkede læreplan, bringer det hele dagtilbudsreformen i fare, vurderer eksperter.


Udgivet d. 18. maj 2019

79% af pædagogerne i danske daginstitutioner oplever, at de aldrig, sjældent eller kun en gang i mellem har tilstrækkelig tid til at planlægge aktiviteter og forløb med børnene. Og 70 % af pædagogerne er dagligt eller flere gange om ugen den eneste med en pædagoguddannelse til børnegruppen.

Det viser en stor undersøgelse blandt knap 14.000 pædagoger og ledere fra daginstitutioner landet over. Hver tredje leder siger, at de sjældent har mulighed for at give sparring om pædagogiske problemstillinger, og to ud af tre ledere svarer, at der ikke er overensstemmelse mellem ressourcer og eksisterende krav og lovgivning.

Den manglende tid til at udvikle og styrke fagligheden i daginstitutionerne gennem sparring, forberedelse og evaluering er en trussel mod hele dagtilbudsreformen fra 2018, mener forsknings- og udviklingschef fra VIA University College Andreas Rasch-Christensen.

”Jeg ved fra alle de daginstitutioner, jeg har besøgt, at pædagogerne har stor lyst og engagement til arbejdet med det pædagogiske grundlag i den styrkede læreplan. Men hvis daginstitutionerne skal realisere læreplanen, er det helt afgørende, at der findes rum for refleksion, forberedelse og evaluering af aktiviteterne – ellers er læreplanen ikke det papir værd, den er skrevet på,” siger Andreas Rasch-Christensen.

BUPL: Vi taber de gode ambitioner på gulvet

BUPL bakkede op, da den styrkede læreplan blev vedtaget for præcis et år siden. Målet er, at ledere og pædagoger i højere grad sættes fagligt fri til at skabe gode pædagogiske udviklings- og læringsmiljøer, der passer til børnegruppen og samtidig understøtter og udfordrer det enkelte barn. Men de dårlige normeringer er en stor barriere for udviklingen af kvaliteten, påpeger formanden for BUPL.

”Kvalitet handler i høj grad om at bruge tid på iagttagelser og pædagogiske overvejelser. Pædagogerne skal have tid til at reflektere over egen praksis og få ny viden og inspiration, som de kan omsætte til hverdagspædagogik og det helt rigtige børnemiljø. Men den tid findes simpelthen ikke i dag,” siger Elisa Rimpler, formand for BUPL.

Lav normering er en stopklods for kvaliteten i daginstitutioner

Undersøgelsen taler sit tydelige sprog om, at pædagogerne hverken har tilstrækkelig tid til planlægning af aktiviteter og forløb eller til at arbejde med børnene i mindre grupper. Den manglende faglige refleksion og evaluering forværres af, at der ofte kun er én pædagog tilknyttet børnegruppen.

53 procent af lederne svarer, at de ikke kan lægge en vagtplan uden at en enkelt pædagog står alene med den samlede børnegruppe, fordi der er for få personaleressourcer.
Ifølge Eva Munck Immertreu, formand for Lederforeningen i BUPL, har det store konsekvenser for kvaliteten, når lederne er nødt til at planlægge med alene-tid for at få hverdagen til at hænge sammen.

”Når en pædagog står alene med børnegruppen, handler det om at trøste børn, der er kede af det, skifte bleer og hjælpe med det mest akutte. Der ikke rum til at skabe de læringsmiljøer dagen igennem, som børnene ifølge den nye styrkede læreplan har krav på, og så går vi glip af den høje pædagogiske kvalitet,” siger Eva Munck Immertreu.

Forsker: Det kræver tid at sikre børns trivsel og udvikling

Ifølge daginstitutionsforsker Pernille Juhl er det yderst problematisk, at pædagogerne ikke har tid til at forberede, evaluere og samarbejde om det pædagogiske arbejde:

”Det river tæppet væk under den styrkede læreplan. Jeg ved fra talrige observationer i danske daginstitutioner, at pædagogisk arbejde, der giver den nødvendige trivsel og udvikling hos børnene, i høj grad kræver, at pædagogerne har tid til at planlægge, observere og organisere arbejdet med børnene. Pædagogisk arbejde kommer ikke af sig selv,” understreger Pernille Juhl, lektor og ph.d., Center for Daginstitutionsforskning på RUC.


For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
Anders Troels Damgaard, kommunikationschef i BUPL, tlf. 50 50 94 63


FAKTA

Tal fra BUPL’s vilkårsundersøgelse:

 • 66 procent af lederne mener ikke, at der er overensstemmelse mellem de ressourcer, deres institution har til rådighed, og eksisterende krav, lovgivning og aftaler
 • 79 procent af pædagogerne har kun en gang imellem, sjældent eller aldrig tid til at planlægge aktiviteter og forløb
 • 82 procent af pædagogerne oplever en gang imellem, sjældent eller aldrig at have tilstrækkelig tid til faglig refleksion og evaluering
 • 70 procent af pædagogerne oplever dagligt eller flere gange om ugen at være eneste med en pædagoguddannelse til børnegruppen
 • 53 procent af lederne svarer, at de ikke kan lægge en vagtplan, hvor den enkelte pædagog ikke står alene med den samlede børnegruppe, fordi de har for få personaleressourcer
 • 34 procent af lederne angiver, at de sjældent har mulighed for at give sparring om pædagogiske problemstillinger

Citater fra vilkårsundersøgelsen:

 • ”Det er svært at nå at planlægge og klargøre gennemtænkte aktiviteter. Især formiddag og eftermiddag er meget kaotiske med mange børn og kun 2 personale. Så er der ingen tid til faglig sparring”
 • ”Jeg var hele dagen alene med mellem 9 og 19 børn. Så det var en hel dag med minimalt pædagogisk arbejde af høj kvalitet – det var ren opbevaring/pasning af børn :-/ Og sådanne dage er der MANGE af i løbet af en måned!”
 • ”Det er desværre blevet mere pasning. Der er tid til mindre omsorg og understøttende læring”
 • ”Jeg er den eneste uddannede pædagog, så jeg mangler i dén grad faglig sparring. Jeg er primær pædagog for 25 treårige. Det kræver rigtigt meget nærvær, guidning og fysisk tilstedeværelse for at kunne understøtte legerelationer, begyndende rollelege, sprogstimulering osv.”
 • ”Det er svært at nå at planlægge og klargøre gennemtænkte aktiviteter. Især formiddag og eftermiddag er meget kaotiske med mange børn og kun 2 personale”
 • ”Den største udfordring er tid til planlægning af pædagogiske aktiviteter. Og ansatte nok til at tage sig ordentligt af den gruppe af børn der har brug for ekstra støtte”

Fakta om vilkårsundersøgelsen:

 • BUPL/BUPL-A har fra 26. februar til 12. marts 2019 gennemført en undersøgelse, hvor alle medlemmer af BUPL/BUPL-A på 0-5 års området har haft mulighed for at deltage
 • Der er udsendt 33.374 invitationer. 13.949 har svaret på alle spørgsmål, og 2.168 har svaret på en del af spørgsmålene. Det giver en svarprocent på 42%/48%
 • Besvarelserne stemmer overens med den demografiske fordeling på alle medlemmer og er derfor repræsentativ for pædagoger på 0-5 års området, der er medlem af BUPL/BUPL-A. Medlemmer af BUPL/BUPL-A udgør ca. 90 procent af alle pædagoger på 0-5 års området
 • Undersøgelsen er den største af sin slags nogensinde, og det store antal besvarelser sikrer en meget lav statistisk usikkerhed på +/- 0,8 procentpoint. Samlet set har undersøgelsen en meget stor validitet.

Læs mere om undersøgelsen

Uddybende notat:
Ny undersøgelse: Mangel på tid og sparring i landets daginstitutioner går ud over den styrkede læreplan (pdf)

Find flere resultater fra BUPL’s vilkårsundersøgelse 2019 her:
2 ud af 3 pædagoger: Vi kan ikke drage tilstrækkelig omsorg for børnene